השתפכות הנפש

השתפכות הנפש

בס"ד בבלוג "השתפכות הנפש" בעז"ה נעבור על ספר "השתפכות הנפש" שלוקט מדברי ר' נחמן מברסלב ותלמידו ר' נתן מנמירוב, זצ"ל. בספר זה נמצאים יסודות רבים של ברסלב בכל מה שקשור לדבקות, ביטול, שמחה בתפילה, טכסיסי מלחמה נגד היצר, הדרך להגיע לתפלה בכוונה מעומק הלב, ובעקר- איך מתקרבים לאבינו שבשמים.
 
הוספה רשומה חדשה

בס"ד "כל עניני הוא תפלה!" (רבי נחמן מברסלב). ברשומה החדשה מתבארת שורש המחלוקת על רבינו ואנשיו, ומה היה החידוש המיוחד של רבינו בקשר לתפלה.
 
למעלה