השלם את החסר ...

את מזכירה לי

את המורה שלי מכיתה ג' בוקר טוב שרוני
 
בוקר טוב ...

עכשיו יצירתיות בבקשה ...השלימי את החסר ...[אם את רוצה את יכולה לחזור לכיתה ג'
] קדימה ....
 
למעלה