השירשוק השבועי

למכירה השקל הציוני

שתי תעודות שקל לקונגרס הציוני 1950 על שם הוריי ז"ל

מצב טוב 150 ש"ח ראשון לציון 
למעלה