השינה בלו את צדדו?

השינה בלו את צדדו?

כולנו שמנו לב לחזרתו של בלו לסידרה, אך חזרתו הייתה קרוחה בשינוי צד פונו? האם טעות של ההפקה? ובילבול בצד? האם השינוי צד מכוון? האם אתם שמחים שבלו חזר? והאם בכלל, שינוי הצד של הפוני הולם את בלו? מה דעתכם בכך?
האם הדבר קשור לכך שבלו אינו בלו, והוא רק תוכנת מחשב בלי ניתנת להשמדה הנשלטת על ידי מקס?
 
למעלה