השימוש בטוח, החשבון פחות

השימוש בטוח, החשבון פחות

הצילום מתוך המדריך לשימוש בטוח בוואטסאפ, שהוציא המשרד לביטחון פנים.
אגב, חוק איסור לשון הרע קובע גם, בסעיף 7א(ה), כי הסכומים הנדונים (50,000 ש"ח וכפל הסכום) יותאמו למדד ספטמבר 1998.

 
למעלה