השוטר ייגיאייב , אגרופיו ומוחמד הערבי...

השוטר ייגיאייב , אגרופיו ומוחמד הערבי...

http://www.tapuz.co.il/communa/ViewmsgCommuna.asp?Communaid=36985&msgid=57189294

https://www.ereverev.co.il/article.asp?id=38165

מערכת ערב ערב

השופט תומר אורינוב שחרר ממעצר את מוחמד סביח שנאשם כי תקף שוטר לאחר שבחן את הראיות והגיע למסקנה כי עדויות השוטרים מחלישות זו את זו וכי המדובר בגרסה מול גרסה

אירוע תקיפה במחסום הכניסה הצפוני לאילת

בהחלטתו הסביר השופט: "לפני בקשה שניה להורות על הארכת מעצרו של החשוד למשך 3 ימים בחשד לביצוע עבירות של תקיפת שוטר כדי להכשילו בתפקידו, תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו, הפרעת שוטר במילוי תפקידו, תקיפה הגורמת חבלה ממש והעלבת עובד ציבור. על פי הנטען בבקשה, בתאריך 23.09.2018 במחסום מג"ב סמוך לשעה 17:25, תקף החשוד את השוטר כך שנגח בראשו ונתן לו אגרופים וגרם לו לחבלה. יינתי בתיק החקירה וסבורני כי קיים כרסום לא מבוטל בתשתית הראייתית הקיימת בתיק זה ואבאר הדברים. כל אירוע האלימות הנטען אירע בתוך תא בידוק צפוף וקטן, הנמצא במחסום הכניסה הצפוני לעיר אילת, ועל המקום לא חולשות מצלמות אבטחה כלשהן. בתא עצמו נכחו החשוד ושוטר אחד, סמ"ר שרון ייגיאייב, בלבד.

בדו"ח הפעולה שלו, ציין השוטר שרון ייגיאייב כי לאחר שהכניס את החשוד לתא הבדיקה, הוא הודיע לחשוד שהוא עומד לבצע חיפוש, החשוד ענה לו: "יש לך בעיה בראש" והוא השיב לחשוד שלא ידבר בצורה כזו, ובתגובה קילל אותו החשוד במילים: "לך תזדיין אתה וכל השוטרים, יא בן של זונה שרמוטה". עוד ציין השוטר ייגיאייב כי בשלב זה התקרב אליו החשוד, הצמיד את ראשו אליו ונגח בו במצח, כאשר בתגובה הוא השתמש כנגדו בכוח סביר לשים עליו אזיקים ובמהלך ההתקוטטות נתן לו החשוד כמה אגרופים כאשר מחלק מהם הצליח לחמוק ואחד מהם פגע בכתף ימין שלו. הוא תפס את החשוד בצווארו כדי להורידו לרצפה ובתוך כך נתן לחשוד אגרוף באזור שפגע בראש בצד שמאל. בשלב הזה, נכנס הקצין רועי עזרא לתא הבידוק. מנגד, החשוד טען בחקירתו במשטרה, כי לאחר שהוכנס לתא הבידוק השוטר ייגיאייב שאל אותו אם הוא חושב שהוא גבר אחו שרמוטה ובתגובה הוא קילל חזרה את השוטר ייגיאייב באומרו לו: "אתה הגבר אחו שרמוטה".

בשלב זה השוטר ייגיאייב נצמד אליו, קילל אותו בקללה "בן זונה" והוא השיב לו בקללה "כוס אמא שלך". או אז, כך לדברי החשוד, השוטר ייגיאייב נצמד אליו ראש בראש, הקניט אותו שירביץ לו ומשסירב, השוטר ייגיאייב תפס אותו מהיד ומהצוואר. כפי שניתן להיווכח, לפנינו גרסה מול גרסה באשר לאירוע שהתרחש בתוך התא הקטן והצפוף. העדות החדשה שהתווספה לתיק – עדותו של השוטר רותם זיו, ששימש כמאבטח מחוץ לתא, מכרסמת לטעמי בגרסת השוטר ייגיאייב ודווקא מחזקת את גרסת החשוד. על פי עדותו של השוטר רותם זיו, לאחר שהשוטר ייגיאייב והחשוד נכנסו לתא הבידוק, הוא נשאר מחוץ לתא כדי לאבטח מבחוץ וכל ששמע היה את החשוד צועק לעבר השוטר ייגיאייב "בן זונה תעוף ממני ורעש של יריקה ואז שמענו צעקות של שניהם". כפי שניתן להיווכח השוטר זיו לא שמע את החשוד אומר את המילים "יש לך בעיה בראש" או "לך תזדיין אתה וכל השוטרים" או "בן של זונה שרמוטה", כפי שייחס השוטר ייגיאייב לחשוד.

כמו כן, השוטר רותם זיו לא שמע כל רעש של נגיחת ראש בראש. בנוסף, מהמילים ששמע השוטר רותם זיו "יא בן זונה תעוף ממני", שנאמרו על ידי החשוד, יש כדי ללמד שהשוטר ייגיאייב אכן נצמד לחשוד, כפי שטען החשוד באמרתו ובשונה מהאמור בדו"ח הפעולה של השוטר ייגיאייב שאינו מציין כלל כי נצמד אל החשוד. מכל המקובץ, סבורני כי בעדותו של השוטר רותם זיו יש כדי להחליש את גרסתו של השוטר ייגיאייב. אמנם השוטר רותם זיו ציין, כי הבחין בנפיחות בראשו של השוטר ייגיאייב, ואולם אין בתיק כל ראיה המלמדת בהכרח כי נפיחות זו נגרמה כתוצאה מנגיחת ראשו של החשוד בראשו של השוטר ייגיאייב, ולא מן הנמנע כי נפיחות זו נגרמה מחליפת האגרופים בין השניים עליה דיווח השוטר ייגיאייב בדו"ח הפעולה שלו. בהקשר זה אוסיף ואציין כי אין בתיק תעודה רפואית כלשהי וגם התמונות של החבלה הנטענת אצל השוטר ייגיאייב אינן ברורות. גם בעובדה שלא נצפו על החשוד חבלות כלשהן (הדברים נאמרו רק מפיו של השוטר רותם זיו ולא מפי החוקר שגבה חקירה מהחשוד), אין כדי לשנות ממסקנתי דלעיל, שכן אין מחלוקת שהחשוד הוכה באגרופים על ידי השוטר ייגיאייב כפי העולה מדו"ח הפעולה של השוטר ייגיאייב. בנוסף, אין בתיק החקירה כל אישור שפיטה ממח"ש. מעבר לכרסום בתשתית הראייתית גם לא שוכנעתי כי קמה עילת מעצר של מסוכנות בעוצמה כזו המצדיקה הותרתו של החשוד במעצר מאחורי סורג ובריח.

החשוד הינו בחור צעיר, בן 19, שלחובתו רק רישום אחד ללא הרשעה, משנת 2016, בגין עבירה של החזקת סכין משנת 2015. כמו כן, מדובר בחשוד שעובד לפרנסתו, יחד עם אחיו, כחשמלאי בשדה התעופה הנבנה על שם אילן רמון ז"ל, ומכל מקום מדובר באירוע נקודתי, כך שככל שקיימת מסוכנות היא מסוכנות נקודתית. שמעתי בדיון היום חלופת מעצר בדמות אחיו של החשוד אשר הותיר בי רושם מהימן ושוכנעתי כי הוא לא מחפש צרות, אלא מחפש להתפרנס בכבוד והוא ישגיח על אחיו ויוודא מניעת אירועים דומים בעתיד. כמו כן, מדובר בערב שנעדר הרשעות קודמות והתרשמתי כאמור שהוא רציני ואחראי. אשר על כן, לאור מסקנתי בדבר הכרסום בתשתית הראייתית, לאור קביעתי בדבר העוצמה הלא גבוהה של עילת המעצר (במנותק מהשפעת הכרסום על שאלת העילה) ולאור התרשמותי החיובית מהערב שהוצע, אני מורה על שחרורו של החשוד מהמעצר בתנאים כדלקמן:

בעת נסיעתו של החשוד לעבודה מאילת לשדה התעופה "רמון" וחזרה מהעבודה לאילת – נסיעה החולפת על פני מחסום הכניסה לעיר אילת, יהיה החשוד מלווה בידי אחיו.

החשוד יחתום על ערבות עצמית בסך של 10,000 ₪. אחיו של החשוד יחתו םעל ערבות צד ג' בסך של 15,000 ₪. הפקדה כספית בסך 2,500 ₪. לא הופקדו כל הביטחונות כאמור על ידי החשוד, יובא הוא לפני שופט תורן בתוך 24 שעות.

טוען המעצרים ביקש מהשופט עיכוב ביצוע של ההחלטה למשך 24 שעות, לצורך שקילת הגשת עררובית המשפט נעתר לו למשך יומיים.
 
למעלה