השוד שנמנע אתמול בבני ברק בחסדי ה

השוד שנמנע אתמול בבני ברק בחסדי ה

היה אמור להיות אצל איש החסד הידוע כחלפן כספים הרב נח קפלן יצויין שאחד ממתכנני השוד הוא בן של אחד מרבני העיר בחקירתם אמרו שהרובה שברשותם אמור היה לשמש אותם אם משהו היה רוצה למונעם ממעשיהם וזאת לפחות הפעם העשירית שהרב נח קפלן ניצל משוד
 
למעלה