השבת דרכון

camicia

New member
השבת דרכון

חבר שלי סיים לפני שבוע את עבודות השירות (שישה חודשים) שהשופט נתן לו על עבירה שהאשימו אותו. אתמול הוא קיבל אישור על סיום עבודות השירות. השופט לקח לו את הדרכון לאחר גזר הדין ואסר עליו לצאת מהארץ. עכשיו לאחר שסיים את עבודות השירות הוא רוצה לנסוע לחו"ל ואני מבקשת לדעת מה הוא צריך לעשות כדי לקבל הדרכון וביטול איסור לצאת מהארץ. אני מבקשת מאוד לקבל תשובה מהירה.
 
יש לקרוא תחילה מה נאמר בהחלטת בית המשפט

עיכוב יציאה שנקבע ע"י בית המשפט מפורט בהחלטה מסודרת שנתן השופט בתיק לעניין עבודות השירות, ובה נאמר על מי החובה לדאוג להשבת הדרכון וביטול צו עיכוב היציאה (על המעוכב או על המדינה). אם לא נאמר בהחלטת בית המשפט כלום, החובה היא על המדינה לדאוג לביטול העיכוב והשבת הדרכון, שבדרך כלל נעשה אוטומטית. אפשר לברר את העניין במזכירות בית המשפט שבו ניתנה החלטת עיכוב היציאה. אפשר גם לקרוא את פסק הדין הזה.
 

camicia

New member
ובאותו עניין - עוד שאלה

קודם כל תודה על התשובה. חברי היה הבוקר בבית משפט, והמזכירה של השופט אמרה לו שצריך לבקש אישור מהפרקליטות. אם העונש כבר בוצע, אני שואלת למה צריך אישור מהפרקליטות?
 
איך בית המשפט ידע שהעונש אכן בוצע?

אולי החבר שלך נעדר מעבודות השירות או לא השלים את כל משך הזמן שקבע בית המשפט? אם הפרקליטות תאשר שאכן העונש בוצע במלואו, יוכל בית המשפט להחזיר לו את הדרכון ולבטל את עיכוב היציאה. אפשרות אחרת, שהשופט ילך ויבדוק בעצמו אם החבר שלך אכן ביצע את עבודות השירות, אבל השופטים היום הם די עצלנים ולא אוהבים ללכת רחוק, לכן, עדיף שהפרקליטות תאשר לבית המשפט את ביצוע העונש. פונים טלפונית לאותו פרקליט מהפרקליטות, ומבקשים שיעביר את אישורו לבית המשפט, או, שולחים לו מכתב בפקסימיליה או בדואר רשום כולל אישור מסירה, ודורשים ממנו שידאג, תוך 3 ימים, להחזרת הדרכון וביטול צו עיכוב היציאה בדיוק כפי שדאג וטרח לדרוש את הטלת צו עיכוב היציאה.
 

camicia

New member
האישור החתום ע"י השב"ס נמסר היום לשופט

לאחר מסירת האישור לשופט באמצעות מזכירתו, כמה זמן צריך לחכות?
 
מחכים עד יום ראשון ואם לא מקבלים תשובה חיובית

מגישים בקשה בכתב לשופט ליתן צו המורה על השבת הדרכון וביטול צו עיכוב היציאה, על סמך אישור השב"ס הנ"ל וריצוי מלוא העונש שנגזר ע"י בית המשפט.
 
למעלה