הרמת סינוס

מצב
הנושא נעול.
הרמת סינוס

הרמת סינוס
מה זה הרמת סינוס? הבנתי שיש כל מיני סוגים?
הרמת סינוס
הרמת סינוס היא פעולה שמתבצעת כאשר רוצים להתקין שתלים בלסת העליונה האחורית. הקרבה של הסינוס גורמת לכך שאיןן מספיק עצם שתייצב את השתל .
הפרוצדורה נועדה להרים את ממברנת הסינוס ולהשתיל מתחתיה עצם שבה יהיה אפשר להתקין שתל לאחר תקופת התחלמה.
יש שני סוגים של הרמות סינוס :פתוחה וסגורה.
הסגורה מתבצעת תוך כדי החדרת השתל והיא פרוצדורה יותר נוחה למתרפא אבל ניתן לבצע אותה רק שיש מספיק עצם שארית. הפתחה מתבצעת תוך פתיחת "חלון" בעצם הלסת ומילוי הסינוס בחומר עצם תחליפי.פרוצדורה זו ממושכת יותר ובדרכ זמן ההחלמה ארוך יותר
 


הרמת סינוס
הרמת סינוס היא פעולה שמתבצעת כאשר רוצים להתקין שתלים בלסת העליונה האחורית. הקרבה של הסינוס גורמת לכך שאיןן מספיק עצם שתייצב את השתל .
הפרוצדורה נועדה להרים את ממברנת הסינוס ולהשתיל מתחתיה עצם שבה יהיה אפשר להתקין שתל לאחר תקופת התחלמה.
יש שני סוגים של הרמות סינוס :פתוחה וסגורה.
הסגורה מתבצעת תוך כדי החדרת השתל והיא פרוצדורה יותר נוחה למתרפא אבל ניתן לבצע אותה רק שיש מספיק עצם שארית. הפתחה מתבצעת תוך פתיחת "חלון" בעצם הלסת ומילוי הסינוס בחומר עצם תחליפי.פרוצדורה זו ממושכת יותר ובדרכ זמן ההחלמה ארוך יותר
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה