הרב ירוזלמסקי

חייקין

New member
הרב ירוזלמסקי

מה אנו למדים ממכתבו של סב סבי יואל מאיר חייקין שחי ביפו שם ניהל מלון לחסידים. מסתבר שחלה מאד ונפטר זמן קצר לאחר שליחת המכתב

 

sharpantie

New member
מקטעי משפטים הצלחתי להבין

שהוא מציין קשיים באכילה. יש מאכלים כמו עוף שהוא אינו מסוגל לבלוע.
היה בהתיעצות בירושלים אך אין בכך שום תועלת.
מבקש את רחמי השי''ת ( השם יתברך) שיעזור לו להחלים ויתן רפואה שלמה
מקוה שיוכל לאכול סולת טבולה בחלב.
 
למעלה