הקצעת שורשים

מצב
הנושא נעול.
מה זה הקצעת שורשים?

הקצעת שורשים
אמרו לי שאני צריך הקצעת שורשים מה המשמעות של הטיפול הזה?
מה זה הקצעת שורשים?
שושי הקצעת שורשים היא מונח מקצועי המתאר פעולה שמרנית שבה מנוקה המרווח בין החניכיים והשורש על מנת לסלק משקעי אבנית וחידקים ולאפשר חיבור מחדש של החניכיים לשורש וצמצום כיסים בחניכיים.
האם נמדדו לך כיסים? כיצד יבוצע הטיפול שלך?
 
מאיזה עומק כיס מומלץ ךבצע פרוצדורה זו ?

מה זה הקצעת שורשים?
שושי הקצעת שורשים היא מונח מקצועי המתאר פעולה שמרנית שבה מנוקה המרווח בין החניכיים והשורש על מנת לסלק משקעי אבנית וחידקים ולאפשר חיבור מחדש של החניכיים לשורש וצמצום כיסים בחניכיים.
האם נמדדו לך כיסים? כיצד יבוצע הטיפול שלך?
מאיזה עומק כיס מומלץ ךבצע פרוצדורה זו ?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה