הצלחת מפגשוק תלויה במספר המשתתפים

האמפי ממוקם כ 150 משמאל אחרי הכניסה

למצפה מודיעין,יש פיצול שמאלה מהכביש הראשי (הראשי ממשיך ישר).
 
למעלה