הצילו - ג´יבריש בהפוך על הפוך

nynyn

New member
הצילו - ג´יבריש בהפוך על הפוך

על פי המלצה של חבר הפורום המכובד הזה אני מנסה להשתמש ב-"הפוך על הפוך" ובילבולון, על מנת להפוך כיתוב הפוך בעברית לכתוב מסודר (מ- םולש ל- שלום). משום מה אחרי השימוש ב- F6 בתוכנה הפוך על הפוך אני מקבל ג´יבריש. מה עושים ? דוגמא: מתוך כתבה של מעריב באינטרנט: אחרי העתקה והדבקה: לא יוסינה סוטמ קילחה רשאכ ןינבב ויה קנבה ילהנמ םכותב ,םישנא 100-מ רתוי .ההוז םרטו סוטמב דיחיה עסונה היה סייטה .תובהלב הלעו ץצופתה ,ינופצה ודיצ .תוריקחה רחא בקועו הנומתב אצמנ ייא.יב.פא-ה אחרי שימוש ב- "הפוך על הפוך" (F6): éåúø 100-î àðùéí, áúåëí îðäìé äáð÷ äéå ááðéï ëàùø äçìé÷ îèåñ äðéñåé àì öéãå äöôåðé, äúôåöõ åòìä áìäáåú. äèééñ äéä äðåñò äéçéã áîèåñ åèøí æåää. ä-àô.áé.àéé ðîöà áúîåðä åòå÷á àçø äç÷éøåú
 

micky2

New member
...לא יודע מה השתבש אצלך. . .

אבל כך את זה כמתנת סוף שבוע: יותר 100-מ אנשים, בתוכם מנהלי הבנק היו בבנין כאשר החליק מטוס הניסוי אל צידו הצפוני, התפוצץ ועלה בלהבות. הטייס היה הנוסע היחיד במטוס וטרם זוהה. ה-אפ.בי.איי נמצא בתמונה ועוקב אחר החקירות. מכאן תסיק ש"הפוך על הפוך" פועלת 100% וכנראה יש לך ביות ב"פומטים" או משהו דומה...
 
למעלה