הצהרה על הסכם נאמנות בעניין חברה בחו"ל

הצהרה על הסכם נאמנות בעניין חברה בחו"ל

שלום וברכה,
יש לי שאלה מאד ספציפית בבקשה.
במידה ונכרת הסכם נאמנות בין חברה ישראלית לבין אזרח ישראלי עם אזרחות זרה נוספת בסוף שנת 2007.
האזרח פתח עם אזרחותו הזרה חברה חדשה שם, בנאמנות עבור החברה בישראל (מהסכם הנאמנות).
האם ההסכם היה צריך להיות מוצג ברשות המיסים (בישראל) בצורה כזו או אחרת, או לקבל את ברכתם על מנת שלא יכול מס על העברת המניות (בחזרה לחברות הישראליות) בבוא היום (כאשר שוביים נאמד בכ-100,000 אירו).
תודה רבה.
אמיר.
 
תשובה

שלום אמיר,

מבנה הנאמנות אינו ברור עד הסוף, ורצוי לתת פרטים נוספים אודותיו כדי שניתן יהיה לבחון אותו לעומק.
מכל מקום, מהמידע שבשאלה עולה כי הנאמנות המתוארת אכן חייבת בדיווח לרשות המיסים. דומה כי הנאמנות תיחשב ל"נאמנות תושבי ישראל", ומי שיצר את הנאמנות וכן מי שהקנה לנאמנות נכסים, יהיה עליו לדווח עליה לרשות המיסים בתוך 90 ימים ממועד יצירתה, ו/או ממועד הקניית נכס לנאמנות, לפי העניין.
בנוסף, על הנאמן להגיש דו"ח שנתי בגין הנאמנות לרשות המיסים.
חשוב לציין כי ככל שהחברה הישראלית תקנה נכסים לנאמנות, יראו הקניה כזו כמכירה החייבת במס רווחי הון, וכן כחלוקת דיבידנד מהחברה לבעלי מניותיה שהם יחידים, במישרין או בעקיפין.
 
תודה רבה על התייחסותך, רק לשם ווידוא הבנתי מתשובתך:

וכן תוספת למה שאינו ברור,
חברה ישראלית נכנסה בהסכם נאמנות עם אבי ז"ל בסוף שנת 2007, כאשר אבי יהיה הנאמן עבורם.
ע"פ ההסכם, הוא יפתח חברה רומנית ברומניה, החברה הישראלית שבהסכם עם אבי ז"ל, ישלמו הכל בעניין החברה שהוקמה ברומניה.
החברה הרומנית שהוקמה, רכשה קרקע ברומניה.
כעת אני נדרש להשיב/להעביר לחברה הישראלית מההסכם עם אבי ז"ל, את מניות החברה הרומנית (שרכשה את הקרקע ברומניה).
האם אני או מישהו אחר היה צריך להצהיר משהו לרשות המיסים? כיצד אני מבקש זאת מהחברה הישראלית? או מרשות המיסים עצמם, זאת על מנת שאדע כי איני עושה עברות מס או שותף להן כך או אחרת...
מקווה שברור.
שוב, עבודתך קודש בפורום, המון תודה.
אמיר.
 
תשובה נוספת

אמיר שלום,
במצב המתואר, וכפי שציינו בתשובתנו הקודמת, בתור נאמנים ב"נאמנות תושבי ישראל" חלה עליך (או על אביך ז"ל) החובה להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה.
בנוסף, נקבע בפקודת מס הכנסה כי חברה המקנה נכס לנאמן, רואים אותה כאילו ביצעה "מכירה" של הנכס, וחילקה אותו כדיבידנד לבעלי מניותיה היחידים. על כן, נראה כי אם החברה הישראלית העבירה כספים לאביך ז"ל על מנת שיקים את החברה ברומניה וירכוש שם קרקע, רואים את החברה כאילו חילקה את הכספים כדיבידנד לבעלי מניותיה היחידים -חלוקה המצריכה ניכוי מס במקור. בנוסף, ייתכן שאותם בעלי מניות יחידים הם אלו שייחשבו כ"יוצרים" של הנאמנות, ותחול עליהם חובת דיווח על יצירתה.
 
למעלה