הפרשי טמפרטורה, האם יש טבלה?

הפרשי טמפרטורה, האם יש טבלה?

לצורך בדיקת גורמי שחיקה ופגיעה בתשתיות כבישים וצנרת באיזור אילת לעומת איזורים אחרים הועלתה טענה שהפרשי הטמפרטורות היומיים והשנתיים באילת הם הגדולים ביותר בארץ באופן משמעותי. ברצוני לבחון טענה זו, ולשם כך אני זקוק לנתונים נצברים. אשמח אם תכוונו אותי למידע המתאים, לטבלאות, גרפים ותחשיבים בנושא. תודה יאיר בן משה
 
למעלה