הפעלת מזגן

הפעלת מזגן

האם נכון שכיבוי מזגן והדלקתו ע"י שעון שבת (כלומר לא ע"י השלט) מזיקים למזגן?
אם זה נכון, במה מתבטא הנזק? האם זה גורם שהמזגן צורך יותר חשמל? או שזה פשוט מקצר את חיי המזגן?
 
למעלה