הפעלת כביש 6 (פרוטוקול דיון)

Brendan

New member
הפעלת כביש 6 (פרוטוקול דיון)

פרוטוקול מס' 39 מישיבת ועדת הכלכלה. יום שני, י"ד בתמוז התשס"ו (10 ביולי 2006), שעה 10:00 סדר היום: הפעלת כביש חוצה ישראל (כביש 6)
 

ספייק ®

New member
מאכזב למדי ../images/Emo4.gif

שום מסקנות אופרטיביות. (ואת זה אני אומר אחרי שקראתי את כל הפרוטוקול) אשכרה מדינה בתוך מדינה. מעניין אגב, תיאורטית כמובן, מה יקרה במידה ואתה נוסע לתומך על כביש 6, זאת לאחר שלא שילמת 62 פעמים "כי לא ראית את השלט". לפתע אתה שומע מאחוריך בכריזה "עצור בצד (או שאני יורה?!)". רק מה, אתה לא פראייר, נותן בגז ו"נעלם" לו ביציאה הקרובה מהכביש. האם יש להם סמכות החרמה על הרכב גם כשיצאת מהכביש? אם כן עד היכן? כל האמור לעיל הינו תיאורטי בלבד. אין באמור ולא היתה כוונה לקרוא לעבור על החוק, ו/או לא לציית לכריזות שונות המצוות "לעצור בצד", ו/או לפגוע באי אלו מסמכותיו הבלתי מוגבלות של מפעיל כביש האגרה מספר 6. ספייקי
 
אכן מאכזב

גם אני להפתעתי הרבה קראתי הכל. לשאלתך, בעיף 12 לחוק כביש האגרה הגדיר את סמכויות העיכוב/עצירת רכבים סמכויות לענין אכיפת תשלום (א) המדינה, בעל הזכיון או מי מטעמם, לפי הענין, רשאים - (1) למנוע כניסה לכביש האגרה של רכב שבשלו לא שולם חוב חלוט לפי חוק זה, וכן לעכב יציאה מכביש האגרה של רכב שבשלו לא שולם חוב חלוט כאמור; (2) לדרוש ממי שנוהג ברכב שבשלו לא שולם חוב חלוט לפי הוראות חוק זה לפנות את הרכב מכביש האגרה לדרך שיורו לו;לא מילא אחר הדרישה - לגרום לפינוי הרכב ולחייבו בהחזר ההוצאות הכרוכות בכך; (3) לדרוש ממי שלא שילם אגרה או דמי גביה שהוא חייב בתשלומם לפי חוק זה, או ממי שעשה מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי הרכב או את החיוב באגרה, או ממי שפגע במערכת גביית האגרה באופן אחר, את האגרה, את דמי הגביה, החזר הוצאות הכרוכות בגביית אגרה ובאכיפת התשלומים לפי חוק זה, ופיצוי בשל נזק שנגרם.;
 
אכן מאכזב

גם אני להפתעתי הרבה קראתי הכל. לשאלתך, בעיף 12 לחוק כביש האגרה הגדיר את סמכויות העיכוב/עצירת רכבים סמכויות לענין אכיפת תשלום (א) המדינה, בעל הזכיון או מי מטעמם, לפי הענין, רשאים - (1) למנוע כניסה לכביש האגרה של רכב שבשלו לא שולם חוב חלוט לפי חוק זה, וכן לעכב יציאה מכביש האגרה של רכב שבשלו לא שולם חוב חלוט כאמור; (2) לדרוש ממי שנוהג ברכב שבשלו לא שולם חוב חלוט לפי הוראות חוק זה לפנות את הרכב מכביש האגרה לדרך שיורו לו;לא מילא אחר הדרישה - לגרום לפינוי הרכב ולחייבו בהחזר ההוצאות הכרוכות בכך; (3) לדרוש ממי שלא שילם אגרה או דמי גביה שהוא חייב בתשלומם לפי חוק זה, או ממי שעשה מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי הרכב או את החיוב באגרה, או ממי שפגע במערכת גביית האגרה באופן אחר, את האגרה, את דמי הגביה, החזר הוצאות הכרוכות בגביית אגרה ובאכיפת התשלומים לפי חוק זה, ופיצוי בשל נזק שנגרם.;
 
אכן מאכזב

גם אני להפתעתי הרבה קראתי הכל. לשאלתך, בעיף 12 לחוק כביש האגרה הגדיר את סמכויות העיכוב/עצירת רכבים סמכויות לענין אכיפת תשלום (א) המדינה, בעל הזכיון או מי מטעמם, לפי הענין, רשאים - (1) למנוע כניסה לכביש האגרה של רכב שבשלו לא שולם חוב חלוט לפי חוק זה, וכן לעכב יציאה מכביש האגרה של רכב שבשלו לא שולם חוב חלוט כאמור; (2) לדרוש ממי שנוהג ברכב שבשלו לא שולם חוב חלוט לפי הוראות חוק זה לפנות את הרכב מכביש האגרה לדרך שיורו לו;לא מילא אחר הדרישה - לגרום לפינוי הרכב ולחייבו בהחזר ההוצאות הכרוכות בכך; (3) לדרוש ממי שלא שילם אגרה או דמי גביה שהוא חייב בתשלומם לפי חוק זה, או ממי שעשה מעשה שיש בו כדי למנוע את זיהוי הרכב או את החיוב באגרה, או ממי שפגע במערכת גביית האגרה באופן אחר, את האגרה, את דמי הגביה, החזר הוצאות הכרוכות בגביית אגרה ובאכיפת התשלומים לפי חוק זה, ופיצוי בשל נזק שנגרם.;
 
זה המקסימום

נאלצתי להתנצל בכל פורום שאני כותב...אבל קטונתי. הפרוקסי כאן עושה מה שהוא רוצה
 

memphis

New member
כן, יש להם סמכות מפאת החוק

כי אותו אחד שלא משלם, הוא "חייב" (לא משלם חוב, דינו חייב). לכן בכפוף לחוק, חברת "דרך ארץ-המפעיל" זכותו לבצע הוצאה לפועל ע"י החרמת הרכב לצורך גביית חוב, וזה חוקי וזה לא ברברי. כל חברה פרטית רשאית לעשות זאת והן עושות עיקולים לגביית חובות.אגב, אם אותו נהג לא שילם 62 פעמים, אז לא יידרשו ממנו לשלם???כמה עובדות בשטח:1- כל השילוט ל"כביש 6" ברור, וכן ברור ע"י סימון בינלאומי שהכביש הוא כביש אגרה, אם יש בעיה כלשהי ניתן ליצור קשר לשירות לקוחות ע"י *6116 בכל מקום, וגם לזה יש שילוט כל קטע.2- אם יש למישהו בעיה לשלם, שלא ייסע בכביש. יש דרכים אחרות בלי תשלום.3- אם כבר מישהו מקבל חשבון, שישלם. זה לא דו"ח תנועה, זה חשבון, כמו חשבון חשמל/פלאפון/מים, לא שילמת? ינתקו אותך.חבל שאתה משמיץ ככה את חברת דרך ארץ-המפעיל, זו חברה פרטית שנועדה לייצר דרך תנועה שחוצה את ישראל מצפון לדרום בתשלום לא גבוה כלל יחסית למדינות אחרות.
 

ספייק ®

New member
ואת החוק הזה בדיוק צריך לשנות../images/Emo70.gif../images/Emo70.gif

וזאת עפ"י עקרון המידתיות. לדוגמא, אם אתה חייב לי נגיד 5000 ש"ח, אוקיי? ועכשיו הזדמנת ונכנסת לתוך "רשותי" (לביתי ו/או לעסק שלי), האם תהיה לי זכות לעצור אותך לפרוק ולחלט ממך כל חפץ יקר ערך? נגיד שעון ה-swatch שלך? לחטט לך בארנק ולהוציא משם כסף? וכל זה תוך כדי הפעלת אלימות??!! ברור שלא! אם אני רוצה לגבות ממך את החוב, אני צריך ללכת לרשויות המוסמכות, קודם כל לבית משפט, וגם בהנחה שהורשעת, עדיין אצטרך ללכת להוצאה לפועל על מנת שהם יגבו עבורי את החוב. ככה עובדת מדינה מתוקנת, ולא כמוכם כביש 6 - מדינת המערב הפרוע בתוך מדינת ישראל. ההתנהגות הקאובויית והאלימה שלכם לא יכולה להימשך. ספייקי.
 
למעלה