הפינה היומית: בהלכותת לשון הרע יום ה'

הפינה היומית: בהלכותת לשון הרע יום ה'

הטלפון ובעלי לשון הרע המצאת הטלפון הרחיבה את ממדי הסכנה להכשל בלשון הרע. מכשיר הטלפון מאפשר לכל אדם לההפך לבעל לשון הרע בנוחות מירבית בתוך ביתו מבלי צורך להתאמץ. מובן אפוא, כי דרושה זהירות יתירה. לכן, השמר מלשון הרע בשעה שאת/ה משוחחים בטלפון. אם האדם איתו מדברים מתעקש לספר לשון הרע, גערו בו. אם הדבר אינו אפשרי, מצא לך סיבה ונתק את השיחה. יהי רצון שיהיו דברי תורה אלו לרפואתם והצלחתם של כלל עם ישראל במהרה. ובעיקר להחזרתם ולרפואתם המהירה של כל היהודים הנמצאים כעת בהודו. המשך יום מקסים לכולם וסוף שבוע ניפלא. שבת שלום.
 
למעלה