הערכת שווי של בול מלפני 130 שנה

הערכת שווי של בול מלפני 130 שנה

מדובר בבול משנת 1882 או 1886, בול די ניר, והוא היה מצורף לעיתון בשפה הארמנית, שיצא בטורקיה, לתושבים הארמנים שבאיזור..

יש תמונה כמובן של הבולים, בתוספת גזיר עיתון מאז..
יש גם גזיר עיתון מ1886

כמה לדעתכם שווים הבולים האלו?
 
למעלה