העורך דין עושה לנו את המוות

העורך דין עושה לנו את המוות

הודענו לעורך דין שאנו לא מעוניינים שהוא יהיה מנהל העיזבון.
לטענתו מאחר והמורישה כתבה את שמו בצוואה כמנהל עיזבון אז אין לנו זכות דיבור.
בפעם הקודמת ציינתם שזה לא סיפור לסיים איתו את הקשר.
מה בכל זאת ניתן לעשות?(חשוב לציין שהוא לא החל בעבודה כלומר הוא עדיין לא מוגדר כמנהל עיזבון).
אנו למעשה בכלל לא מעוניינים במנהל עיזבון וגם אם כן אז בטח שלא אותו.
 
אזהרה קטנה.

באינטרנט היעוץ ניתן על סמך המידע אותו אתה מספר.
גם עורכי הדין כאן לא יכולים להחליף בפועל עו"ד אמיתי,

לכן - אני מציע לך לפנות לעו"ד בשר ודם.

לעצם העניין - צריך לראות באיזה מצב נמצאת הצוואה, האם הוגשה בקשה לקיום צוואה או לא? האם הוגשה בקשה לצו ירושה ?
רק אחרי שתוגש בקשה לקיום צו צוואה תוכלו להתנגד למינוי מנהל עזבון.
 
לא הוגשה שום בקשה לקיום צוואה.

איך אנחנו מתנגדים לו?
חשוב לנו להבין אם ניתן להיפטר ממנו או לא?
הוא פשוט לא אדם ישר ואנחנו לא רוצים לעבוד איתו.
עד כמה מורכב התהליך של מניעת היותו מנהל עיזבון.
אני שוב מדגיש, שום פעולה הוא עדיין לא עשה והוא למעשה עדיין לא מנהל העיזבון.
 
אתה רותם את העגלה לפני הסוסים

רק לאחר שתוגש בקשה לצו קיום צוואה,
תוכלו להתנגד להיות מנהל עזבון.

הוא לא רשאי להיות מנהל עזבון בלי מינוי מהרשם לענייני ירושה המאשר את הכתוב בצוואה-
כאשר יגיש בקשה לקיום צוואה תגישו אתם התנגדות למינוי
 
אבל הוא לא עושה את זה.

כבר חלפו חודשיים מאז הפטירה והוא לא מזיז את התחת שלו.
המחלוקת איתו היא שהוא רוצה שבית המשפט יכריז שכר טרחה מהעיזבון ובנוסף שאנחנו נשלם "תוספות".
אנחנו מסרבים לזה וכאמור אנחנו בכלל לא רוצים מנהל עיזבון.
 
אז תפנו לעו"ד אחר או באופן עצמאי

ותבקשו להוציא צו קיום צוואה,
ובבקשה תבקשו את מה שאתם רוצים לעניין מנהל העזבון.

כמובן שאם תפנו באופן עצמאי - אתם צריכים לשים לב שתעשו זאת בהתאם לחוק ולתקנות.
 
אני מנסה לשאול שאלה פשוטה

כיצד אנחנו "מנטרלים" אותו? כיצד מוציאים אותו מהמשוואה? מה התהליך? האם התהליך מורכב וכולל להגיש תביעות?
אגב אני רוצה לומר שאני מאוד מאוד מעריך את זמנך לבעיה שלי.
 
תראה-

אתה נמצא בפורום באינטרנט.
הפורום ועורכי הדין בפורום יכולים לכוון אותך ולחוות דעת.

אי אפשר לעשות פעולות משפטיות אך ורק על סמך מה שכתוב בפורום.
מקצוע עריכת הדין הוא מקצוע, זה כמו שתשאל רופא בפורום איזה תרופה לקחת.

ישנם תוכניות יעוץ כאלו ברפואה, ביחסים וכד'- אבל הטיפול שהם נותנים הוא ברמה שטחית ולא מעמיקה שכן הם לא רואים את האדם מולם.
כך גם בפורום לחוק - אנחנו יכולים לכוון, להביע דעה.
אני לא יכול על גבי הפורום לנסח את הבקשה בשבילך - בשביל זה צריך עורך דין בשר ודם שיכנס לעובי הקורה.

אם אתה רוצה לפעול לבד, אתה צריך לקרוא את החוק ואת הטפסים שצריך למלא וכו' וכו' ולקחת סיכון שלא תצליח. סיכון שהוא, מטבע הדברים, יותר גדול מאשר הסיכון שלא תצליח אם תהיה בליווי של עו"ד העוסק בתחום הדין האישי.
 
תשובה

סעיף 81 לחוק הירושה קובע: "קבע המוריש בצוואתו אדם שיבצע צוואתו או שינהל עזבונו, ימנה בית המשפט או הרשם לעניני ירושה, לפי הענין, אותו אדם כמנהל עזבון, זולת אם אינו יכול או אינו מסכים לקבל את המינוי או שבית המשפט או הרשם לעניני ירושה משוכנע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שיש סיבות מיוחדות שלא למנותו".

במסגרת הבקשה לרשם לענייני ירושה, יש לפרט את אותם "טעמים מיוחדים שיירשמו", מדוע אינכם חפצים באותו עו"ד כמנהל עזבון. מה הם "טעמים מיוחדים שיירשמו"? בעניין הזה כדאי לקבל יעוץ פרטני, וכדאי שעו"ד מטעמכם יגיש את הבקשה לצו קיום צוואה. לענין "הטעמים" זה לא לפלטפורמה הזאת, יש "להכנס בעובי הקורה"!
 
אבל תראה מה כתוב במשרד המשפטים

ברוב רובם של המקרים, אין צורך במינוי מנהל עיזבון, גם אם המנוח ציין זאת מפורשות בצוואה שלו. היורשים בדרך כלל יכולים לנהל את העיזבון בעצמם או למנות מישהו שיפעל מטעמם באמצעות ייפוי כוח.
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/ApotroposKlali/RashamYerusha/administrator+of+estate.htm
 

girl on mars

New member
אני מציעה שתתייחס ברצינות לתגובות של כהן סמוי

באמת, כי הוא נותן לך תגובות לעניין. הדבר הראשון שצריך לעשות, ואת זה אמרו גם כהן סמוי וגם גיא זיו, למעשה - זה להגיש בקשה לרשם. נראה לי שאותו עו"ד יוצר את הרושם כאילו הוא צריך להגיש את הבקשה והוא לא עושה כן - אבל לא כך הדבר.
תגישו בקשה לרשם (למתן צו קיום צוואה) ותתייחסו לכך שאתם מבקשים שלא ימונה מנהל עיזבון. יכול מאוד להיות שהדבר יהיה פשוט וקל (גם אם הרשם יעביר את ההחלטה לבית המשפט, בית המשפט יכול לתת באופן מיידי החלטה שקובעת שלא ימונה מנהל עיזבון).

כעת הדרך פתוחה בפניך - או שתפעל באופן עצמאי להגשת הבקשה (בהתאם להסברים שיש באתר של רשם הירושות) או שתפנה לעו"ד שיסייע לך להגיש את הבקשה.
 
החלטה

תגישו בקשה באמצעות עו"ד מטעמכם ואל תבקשו מינוי מנהל עיזבון (מינוי מנהל עזיבון כרוך באגרה נוספת). ברוב המקרים הרשם לענייני ירושה לא מבקשים למנות מנהל עזיבון גם אם בצוואת המנוח כתוב שימונה.
 
ברשותך אני רוצה לסכם את העניין

אם אנחנו(כל היורשים בהסכמה מלאה) לא מעוניינים במנהל עזבון אז כשנגיש את הבקשה לצו ירושה ונגיד לרשם אנו לא מעוניינים במנהל עזבון אז הוא יאשר לנו את זה במקום ללא פרוצדורה מיוחדת?
אני רוצה לציין שהצוואה ממש קלה לביצוע.
 
למעלה