העברת מניות וניהול בחברה

  • פותח הנושא גיל 889
  • פורסם בתאריך
ג

גיל 889

Guest
שלום,

בסוף 2020 הפסקתי להיות בעל שליטה בחברה והעברתי את כל מניותי לאחר. כמו כן הפסקתי להיות מנהל החברה.
השאלה היא האם עדיין יש לי אחריות כלשהי כלפי רשויות המס וספציפית לגבי הגשת דוחו"ת שנתיים שלא הוגשו עדיין?
 
גיל שלום,
האחריות שלך היא לתקופה בה הייתה בעל מניות ומנהל על אף שהיום אינך בעל מניות.
בנוסף , רשויות המס יכולות לבחון את העברת המניות לאחר בהיבטים שונים, לדוגמה -
מה התמורה ששולמה עבור המניות, האם לפי מחיר השוק שאם לא כך יעריכו את שווי השוק של המניות ובהתאם יחשבו את רווח ההון אצלך.
ככל והעברת המניות לא הייתה על פי שווי השוק יכול ויטענו להעברה מלאכותית רק להימנע מאחריות על פעילות החברה.
בהצלחה.
 
למעלה