העברת כספי משכנתא

leibovic

New member
העברת כספי משכנתא

לקחתי משכנתא והבנק העביר ביום שישי את הכסף למוכר שממנו קניתי את הנכס.
המוכר טוען שמכיוון שלא מדובר בהעברת זה"ב, ההעברה יכולה להתבטל, ולכן הוא לא נותן לי את המפתח לדירה עד שיעברו 3 ימי עסקים.
מי צודק? יש להדגיש שזה לא כסף ששכב אצלי בחשבון אלא כספי המשכנתא! לא ראיתי אותם אצלי בחשבון!
 
העברה בנקאית אינה ניתנת לביטול כמו צ'ק

במיוחד לא אם מדובר בהעברה של כספי בנק ולא כספים אישיים.
מציעה לבדוק מה כתוב בהסכם בעניין זה ואם כתוב שעם תשלום מלוא התמורה תועבר החזקה, אין למוכר זכות לעכב אותה.
מדוע אינך מתייעץ עם עורך הדין שלך??
 
למעלה