הסטטוס של יום שישי / 96

הסטטוס של יום שישי / 96

הגיל לא מגן מפני האהבה,
אבל האהבה מגנה מפני הגיל.
(ז'אן מורו)

 
למעלה