המתנחלים הם הפרטיזנים של 2005

המתנחלים הם הפרטיזנים של 2005

ושרון הוא... והשוטרים הם... לבד תבינו. שריפה אחים שריפה
 
למעלה