הלכה יומית-יום ב`

הלכה יומית-יום ב`

מס` 284 עניני ברית מילה המשך: אם שלא מל מעולם, לא ימול בשבת, שמא יקלקל ונמצא מחלל שבת. ואם מל אפילו פעם אחת, מותר למול בשבת.
 
למעלה