היש השפעה למי שפותח ראשון תיק גירושיןברבנות?

היש השפעה למי שפותח ראשון תיק גירושיןברבנות?

האם יש זכויות יתר, או קדימות למי שפונה ראשון
לפתיחת תיק גירושין ברבנות?

האם זה משנה אם זה הבעל, או האישה?
 
הראשון שפותח תיק

הוא זה שידונו בבקשתו, זאת אומרת הסיבות של בן הזוג הראשון שכתב בטופס, עליהן ידונו בתיק זה.
למה לא לגשת ולפתוח תיק ביחד, לאחר שמגבשים איזה שהוא הסכם ראשוני?
זה יכול למנוע מלחמות מיותרות כבר מההתחלה,
אין לי ספק שיהיו לכם מספיק חילוקי דעות בהמשך.
 
למעלה