היש בכם יודע?

loli2

New member
היש בכם יודע?

אשמח אם תואילו להסביר לי את שתי השאלות הבאות: 1) מה פרוש המשפט הנאמר בתפילת שמונה עשרה: "...ולמקללי נפשי תידום ונפשי כעפר לכל תהיה". 2) מה פרוש המושג: "הסתר פנים". האם הכוונה לכך שבתקופה קשה לעם ישראל הקב"ה מסתיר פניו מאיתנו בשל חטאנו ומרשה לדברים הרעים לקרות, או שמא הסתר פנים הוא שקורים דברים שאין אנו יכולים לתת להם הסבר? תודה על התייחסותכם.
 

dpinto

New member
התייחסות לשאלה רצינית וחשובה

"ולמקללי נפשי תידום , ונפשי כעפר לכל תהיה ." על משקל "אם רעב שונאך האכילהו לחם" . האדם צריך להתגבר ביצרו ולהיות עניו כפי שהעיד על עצמו אברהם אבינו "ואנוכי אפר ועפר" . כל מי שמשפיל את עצמו סופו שהקב"ה מגביהו ראי אברהם אבינו " אפר ועפר" ,משה רבינו "ונחנו מה " ודוד המלך ע"ה " תולעת ולא איש " . ועל עניין העפר ידוע כמו שכולם רומסים את העפר ולשים בו ולבסוף מי שמכסה על הכל זהו העפר . כך האדם שמשווה עצמו לעפר סופו לנצח אויביו כעפר שמכסה לבסוף הכל . הסתר פנים כפשוטו הוא השגחה שבהסתר ,, האדם צריך להאמין ולחוש שבכל רגע יש השגחת הבורא בכל פעולה שקיימת בבריאה ובאדם....והשגחה זו היא השגחה שבהסתר . לעתיד לבוא ההשגחה תהיה גלויה לעיני כל כפי שאירע ביציאת מצרים . עוד על ענין הענוה אפשר ללמוד מהארי וכך נאמר בספר החיד"א : מסכת אבות בפ"ד נאמר " והוי זנב לאריות " בא לרמוז שיתן האדם דעתו למידת האריה שמעלה זנבו מעל ראשו שלא לחינם קבע הקב"ה בו מידה זו אלא ללמד את דעת האדם שאף שהארי ( אריה ) הוא מלך החיות וכחו וגבורתו גדול על כל זה הוא כופף את ראשו ומעלה זנבו עליו כדי שלא להגיס דעתו ושלא ללכת בקומה זקופה . ולכן תמצא כי האותיות שאחרי אותיות "ארי" הם אותיות "כבש" אחרי אלף בית אחרי ריש שין ואחרי יוד כף (כבש ) כי הכבש תמיד דרכו להיות ראשו כפוף וכ"ו . לעילוי נשמת הצדיק העניו רבי משה אהרון פינטו זצוק"ל
 

loli2

New member
מכובדי,תודה על התייחסותך. ועדיין...

אנני מבין משהו: אם אחנך את נפשי להיות כעפר כלפי כל אחד אחר,האם אין כאן בעצם חינוך ל"פראייריות" בכל תנאי ובכל מצב? ומדוע בעצם שלא אגיב לאותם אילו המקללים אותי? מדוע שלא אקלל אותם בחזרה כמו שמגיע להם? סליחה על שאלות התם אבל הנושא לא ברור לי די צורכו. תודה.
 
שליפת מותן זריזה...

הצדיקים , במושגים של העולם הזה , הם ה"פראיירים". מה שאני , אתה וכל שאר העולם שקועים בעוונות וחטאים , הצדיקים לוקחים על עצמם. הם מתחייבים לפני ה' , על מה שאנחנו עושים. הם לא צריכים לכך. מעין זה אמר רבי נחמן מברסלב בערך בלשון הזה : "בשבילי , לא הייתי צריך לרדת לעולם הזה". אם כך למה לו העבודה הזו? בעולם הזה קוראים לאחד כזה - פראייר. רבנו מסביר לנו בתורה ו' , שבוודאי אם מישהו ביזה אותנו , זה בוודאי מגיע לנו. לא לפי החשבון שעשה זה המבזה , אלא לפי חשבון של ה' . מי גדול מדוד המלך , משיח ה' , שאמר על קללותיו של שמעי בן גרא בערך כך : "עזוב אותו , כי ה' אמר לו - קלל !" אם תדום , אז אצל העולם אתה "פראייר" , אבל בשמים פשוט תקנת את מה שקלקת בהזדמנות אחרת. כל מצוותיך - אמונה. יום טוב ושמח ידידים.
 

loli2

New member
אינני צדיק...

וגם לא נצר לדוד המלך...ולי ההסבר הזה קשה. אם מישהו ביזה אותנו זה בוודאי מגיע לנו??? אם מישהו קילל אותי זה בוודאי מגיע לי??? והרי אני בוחן את עצמי בכל רגע נתון ואינני מוצא סיבה שיבזו או יקללו אותי! מדוע עלי לקבל את זה ולא להחזיר להם באבי אביהם?
 

dpinto

New member
דרכו של יהודי היא ענוה

והיהודי למד זאת מדרכו של הקב"ה שהוא עניו עמנו כי אחרת עם הבורא יתברך שמו יקפיד עלינו אוי ואבוי לנו . עלינו גם לא לנצל זאת לרעה שהרי הקב"ה חוקר כליות ולב . בתהלים כ"ה נאמר " ידרך ענוים במשפט , וילמד ענוים דרכו " . כאשר לאדם יש ענוה אז בטח שיוכל להתמודד עם הדברים שציינת לעיל . שאם לא הכעסים שיצבור האדם רק יזיקו לבריאותו ואת נפשו הוא חובל בזה שיעוררו עליו הכעסים והמריבה דינים בשמים . ולסיום בעניין הענוה בתהלים קמז נאמר " מעודד ענוים ה' משפיל רשעים עדי ארץ " . כאשר תנהג בענוה ה' ישלם לרשעים בהתאם לרשועתם והכל על פי פועלם . אני מציע לך להתחבר לספר התהלים שם תמצא ים של ענוה אצל דוד המלך ע"ה . בהצלחה ויישר כח לחקירתך הטהורה .
 

loli2

New member
מר דניאל פינטו היקר

תודה לך על התייחסותך העניינית! אנא הסבר לי בבקשה: איך שכעסים שיש לו לאדם בליבו ומריבה - יכולים לעורר עליו דינים בשמיים. למה הכוונה בדיוק? הרי כעסים שבלב הם דבר טבעי לחלוטין ולהרבה מאד אנשים יש אותם. תודה.
 

dpinto

New member
בספרים הקדושים ראיתי

שהאדם בזמן שעושה מלחמה עם חבירו אזי כל אותם מצוות וזכויות שיש לו מנסים להגן עליו בשמים וכך לצד הנגדי כנ"ל . הדברים מגיעים לבית דין של מעלה ושם מתחילים בבדיקה יסודית של כל צד . בזמן שהאדם מוותר ומוחל על כבודו אזי אין הקפדה לבית דין של מעלה עליו ובדרך שאדם הולך כך מתנהגים עימו , ואם חלילה האדם קפדן מטבעו הרי שהולכים איתו באותה דרך של קפידה ובודקים לעומק את זכויותיו של האדם. לסיום : מתוך הבנת הדברים על האדם תמיד לשאוף שלא להעמיד את זכויותיו במבחן שהרי גם לצד האחר יש זכויות שעשויות לגבור וזה בזמני מחלוקת בא לידי ביטוי בבית דין של מעלה בדרך שצוינה לעיל . שבת שלום
 

dpinto

New member
באתר שירת הבריאה כתבתי השבוע

מסכת אבות בפ"ד נאמר " והוי זנב לאריות " בא לרמוז שיתן האדם דעתו למידת האריה שמעלה זנבו מעל ראשו שלא לחינם קבע הקב"ה בו מידה זו אלא ללמד את דעת האדם שאף שהארי ( אריה ) הוא מלך החיות וכחו וגבורתו גדול על כל זה הוא כופף את ראשו ומעלה זנבו עליו כדי שלא להגיס דעתו ושלא ללכת בקומה זקופה . ולכן תמצא כי האותיות שאחרי אותיות "ארי" הם אותיות "כבש" אחרי אלף בית אחרי ריש שין ואחרי יוד כף כי הכבש תמיד דרכו להיות ראשו כפוף וכ"ו .( ציפורן שמיר של החיד"א ע"ה ). נכתב באתר שירת הבריאה ( לא יזיק לי קצת פרסום חחחחחחחחחח)
 

tamarit1

New member
מחמאות על האתר

שלום לך, רק עכשיו גיליתי את האתר והוא מקסים בעיקר המצגת,עכשיו אני אוכל לקרוא בכיף את שירת הבריאה, אשרייך או אשריך
 

loli2

New member
דניאל היקר

שוב תודה רבה לך על הארותיך ושבת שלום לך.
 
ענית לעצמך בכותרת ...

"אינני צדיק". זה לבד מסביר למה באים עליך בזיונות וכל מיני יסורים. כתבת ש"אני בוחן את עצמי בכל רגע נתון ואינני מוצא סיבה שיבזו או יקללו אותי". משמע אתה כן צדיק. ואם אכן אתה צדיק , הרי גם עליך כתוב "אין צדיק בארץ אשר לא יחטא" ....
 

loli2

New member
עכשיו הגזמת לגמרי

מהיכן אתה למד שבאים עלי בזיונות וכל מיני יסורים? דחילאק...התחלת לענות יפה עכשיו אתה סוטה מהכיוון לחלוטין. בסך הכל נסיתי לברר את משמעות הפסוק והבאתי את עצמי כמשל. כמשל ולא כסיפור אמיתי. מצד שני, אילו הייתי גם אני בן של מלך אולי הכל היה נראה אחרת...
 

אשרני

New member
אני מציע לך ללכת לשעורים

לשעורי ליקוטי מוהר"ן ,שם תקבל את כל התשובות לשאלותך , כולנו היינו שם ,בתהיות בשאלות הפשוטות והנכונות האלו, הסתר פנים? ענווה? יסורים? מה היחסים בין השם והאדם? איך מתקשרים?ועוד ועוד. רבנו עונה ומלמד הכל וכן אתה בן מלך וכן אתה צדיק ואם לא אז רבי נחמן אמר שגם את אחרון באנשי אוליך בדרך של צדיקים לך לשעורי ליקוטי מוהר"ן ,אתה תהנה מכל רגע.
 
רק אתה מושל משלים ..?

גם תשובתי הייתה אך ורק משל , דבוק וקשור למשלך. עכשיו קרא שנית.
 

פראזניק

New member
תשובה בקצרה

כי לצערי אין לי זמן ברגע זה: אכן, לא מדובר על הלכה. ע"פ ההלכה אינך מחויב לשתוק למי שקילל אותך ואינך מחויב לשים כעפר נפשך לפני הכל. אנחנו מבקשים שנזכה לנהוג עם בני אדם לפנים משורת הדין, ולהעביר גם כאשר ע"פ דין מותר לנו לענות. היהדות מבקשת מאיתנו לנהוג במידותיו של הקב"ה, שהוא, אף כאשר אנחנו מכעיסים אותו, הוא מעביר על מידותיו וסולח, ואף כאשר אנחנו כביכול פוגעים בכבודו הוא שותק וכביכול "שם כעפר נפשו". אין כאן הלכה או יסוד, כי אם תוספת קדושה ומעלה יתרה. הסתר פנים פירושו שהקב"ה מנהיג הכל בדרך של הסתרה. קח לדוגמא תיאטרון בובות, שמפעיל הבובות מסתתר. הבובות ממשיכות לנוע, אך אינך רואה את מפעילן. (כמובן, איננו בובות. הבורא העניק לנו בחירה חופשית, אבל מבחינת הנהגתו, הוא מסתתר). הסתר פנים אין פירושו הפחתה בהנהגת הבורא, או "לתת לדברים רעים לקרות", שכן אין שום דבר קורה בלא שיכריזו עליו בשמים. אלא שאנחנו רואים את זה פחות. אנחנו פחות רואים מעורבות אלוקית בדברים. זה הסבר מקוצר מאוד, ויש להרחיב בו הרבה כדי לבאר בצורה מובנת יותר למה כוונתי - ואת המושג "הסתרת פנים". ואשתדל לעשות זאת בקרוב.
 

loli2

New member
יעקב, תודה לך על ההסבר

אני אמתין בסבלנות להסבר המורחב שלך. תודה.
 
למעלה