הישג חשוב לממר"י

הישג חשוב לממר"י

מסתבר שבעולם הערבי נלחצים כאשר התכנים שמופצים בתקשורת להמונים מתורגמים ומגיעים למערב, ובמצרים מתכוננים לגבש קוד אתי לכלי התקשורת. "גיבוש הקוד האתי בקהיר באמצע השבוע הבא, ואם וכאשר יקרה, יוכל להפסיק את סוג הכתיבה הקיים כיום ויחולל את השינוי שייחלנו לו." אומר ראש ממר"י. אין להקל ראש בחשיבות ובהשפעה של התקשורת על עיצוב דעת הקהל. ואם אכן התקשורת תתמתן, צפוי לנו עולם טוב יותר.
 

Woking

New member
מתוך שלא לשמה

בהחלט ראוי, אולם יש לציין שמטרת ה-AAD היא לא לצאת כנגד הסתה בתקשורת הערבית אלא למנוע מהציונים תחמושת (כך ע"פ YNET). גם זה משהו. מתוך שלא לשמה בא לשמה.
 
הם יכולים לתת לזה איזה שם שהם רוצים

בפנים עמוק, נראה לי שגם הם מבינים שעם הפעילות של ממר"י, ההסתה בתקשורת הערבית הופכת לחרב פיפיות עבורם.
 
למעלה