היי

NLO

New member
לדעתי היה יפה גם לפני.

והערה קטנה ברשותך, אם אתה "מיישר" חלקים, תדאג גם ליישר את הצל שלהם. ניסיון שלי. ←
 
למעלה