היי שאלה!

היי שאלה!

היי
יש לי ביום ראשון מבחן בתאוריה, אני קצת לא מסתדרת עם מרווחים.
המבחן כולל רק את סקונדה, טרצה, טריטון, קוורטה וקווינטה. איך אני בונה אותם? ואיך אני מזהה אותם? [אני מתבלבלת בגלל החצאי טונים] גם מה זאת אומרת גדולה או קטנה/מוגדלת מוקטנת. ואם אפשר, אז טיפים!! חג שמח!!
 

Molchansky

New member
היי../images/Emo13.gif

מרווח מוגדר בשני דברים: 1.הגדרה כוללת עפ"י מרחק בדרגות, כגון סקונדה, טרצה וכו' 2.הגדרה ספציפית עפ"י המרחק בטונים. אז כשאת רוצה לבנות מרווח קודם תבני את ההגדרה הכוללת, ואח"כ תבדקי עפ"י המרווח הספציפי כמה טונים ואם זה תצריך להיות במול או דיאז. סקונדה קטנה - זה מרווח בין דרגה 1 לדרגה 2 בעל הפרש של חצי טון. דרגה 1 זה התו שממנו אנחנו בונים את המרווח, דרגה 2 זה התו שאליו אנחנו רוצים להגיע מדרגה 1 אז אם אנחנו רוצים לבנות מרה סקונדה קטנה, דרגה 2 מרה זה מי, והפרש של חצי טון נותן לנו מי במול. לכן סקונדה קטנה מרה זה מי במול. סקונדה גדולה - מרווח בין דרגה 1 לדרגה 2 בעל הפרש של טון שלם. אם בונים ממי סקונדה גדולה זה יהיה פה דיאז. מי (דרגה 1) - פה דיאז (דרגה 2) עם הפרש של טון שלם. סקונדה מוקטנת - מרווח בין דרגה 1 לדרגה 2 בעל הפרש של 0 טון. אם בונים מדו סקונדה מוקטנת זה יהיה רה במול כפול, סקונדה מוקטנת היא אינהרמונית לפרימה זכה (כלומר אותו הצליל). סקונדה מוגדלת - מרווח בין דרגה 1 לדרגה 2 בעל הפרש של טון וחצי (אינהרמוני לטרצה קטנה) סקונדה מוגדלת מסול תהיה עד לה דיאז. טרצה קטנה - מרווח בין דרגה 1 לדרגה 3 בעל הפרש של טון וחצי. אם בונים מדו טרצה קטנה זה יהיה מי במול. טרצה גדולה - מרווח בין דרגה 1 לדרגה 3 בעל הפרש של 2 טונים. מרה טרצה גדולה תהיה עד פה דיאז. טרצה מוקטנת - מרווח בין דרגה 1 לדרגה 3 בעל הפרש של טון אחד(אינהרמוני לסקונדה גדולה). מפה טרצה מוגדלת תהיה לה במול כפול. קווארטה זכה - מרווח בין דרגה 1 לדרגה 4 בעל הפרש של 2 וחצי טונים. מדו קווארטה זכה תהיה פה. קווארטה מוקטנת - מרווח בין דרגה 1 לדרגה 4 בעל הפרש של 2 טונים (אינהרמוני לטרצה גדולה). מסול קווארטה מוקטנת תהיה דו במול. טריטון - קווארטה מוגדלת - מרווח של 3 טון בין דרגה 1 לדרגה 4. מדו קווארטה מוגדלת (טריטון) תהיה עד פה דיאז. טריטון - קווינטה מוקטנת - מרווח של 3 טון בין דרגה 1 לדרגה 5 מדו קווינטה מוקטנת (טריטון) תהיה עד סול במול. קווינטה זכה - מרווח בין דרגה 1 לדרגה 5 בעל הפרש של 3 וחצי טונים. מרה עד לה יש קווינטה זכה. קווינטה מוגדלת - מרווח בין דרגה 1 לדרגה 5 בעל הפרש של 4 טונים (אינהרמוני לסקסטה קטנה) מדו עד סול דיאז זה קווינטה מוגדלת.
 
בכיוון מושווה...

זה חסר משמעות מבחינת גובה הצליל, אך בכיוון שאינו מושווה, יש הבדלים מזעריים בגובה הצליל. ישנו שימוש נוסף - מעבר מסולם לסולם המשתמש באותם צלילים אך בעל סימני היתק שונים כדוגמאת סול# מינור ולהb מינור. במעבר שכזה, נוצרת סקונדה מוקטנת בין כל צלילי הסולם. ניתן למצוא דוגמא בפרלוד אופוס 28 מס. 15 של שופן. חלקו הראשון של הפרלוד הוא ברהb מאז'ור, חלקו האמצעי בדו# מינור, וסיומו שוב ברהb מאז'ור. התווים: http://www.mutopiaproject.org/ftp/ChopinFF/O28/Chop-28-15/Chop-28-15-a4.pdf
 

Molchansky

New member
עוד משהו

אין ברירה וצריך לתרגל את זה. פשוט לשבת עם דף תווים ולהתחיל לבנות מרווחים בהתחלה תהי חייבת לחשב את הטונים אבל אח"כ תתחילי לראות את המרווחים בלי לחשב.
 

2Juliet

New member
היה לי מבחן על זה די מזמן

שיטה טובה לזכור זה לפי מספרים סקונה (בא מהסם סקנד (2) זה מספר 2 יש סקונדה גדולה וקטנה , קטנה (חצי טון) גדולה (טון) טרצה מס' 3 במרווחים. טרצה קטנה - (אחרי סקונה גדולה) טון וחצי טרצה גדולה - 2 טון טריטון מרווח של 3 טונים שלמים. קוורטה (זכה) 2 וחצי טונים קווינטה (3 וחצי) מכל צליל נתון לך, אם מבקישם לבנות מרווח, תלכי לפי הטונים המבוקשים של המרווח וכך תצרי מרווח נתון. כשאר מבקשים ממך מרווח כל שהוא מוגדל או מוקטן . מרווח מוקטן (מקטינים מהקטן למשל להקטין טרצה תקטיני את זה מטרצה קטנה) בחצי טון. שזה יוצא טון. (אבל זה אינה סקטנה גדולה ושמות הצילים יהיו שונים מכייוון שהתיאוריה של המרווח היא שונה) מרווח מוגדל מגדילים מהמוגדל (אם זה אינו מרווח זך) בחצי טון. (תמיד הולכים על החצי טון)
 
למעלה