היי זהר לא הבנתי מה התפקיד של הפול ולמה

זהר זהר

New member
היי זהר לא הבנתי מה התפקיד של הפול ולמה

חברות הביטוח מעבירות אליו כסף? תשובה: על פי חוק (פקודת ביטוח רכב מנועי) אין להשתמש ברכב מנועי (מכונית/אופנוע/ משאית וכו') מבלי שיש ברשות הנהג פוליסת ביטוח חובה המכסה נזקי גוף. נזקי גוף? פגיעות בגופו של הנהג (למשל אובדן רגל) או פגיעות בנוסעים עמו , או פגיעות / פציעות של אחרים (הולכי רגל, רוכבי אופניים). אין לביטוח זה קשר לשווי הרכב , לגילו או לצבעו. חברת ביטוח יכולה לסרב לבטח בעל רכב. למשל : כי לדעתה הוא מהווה סיכון לא כדאי מבחינתה ולכן אין לה עניין בביטוחו. מאחר שיש חובה לרכוש ביטוח נזקי גוף הוקם גוף בבעלות כל חברות הביטוח ושמו המאגר הישראלי לביטוח רכב מנועי: תתבוננו בתעודת הביטוח שלכם. כמו שרשום בתעודה, כל אחת מחברות הביטוח משתתפת במאגר לפי חלקה היחסי בשוק הביטוח הרלבנטי. את התעריפים שגובה המאגר קובע המפקח על הביטוח ולא חברות הביטוח. מאחר שבעבר היה ביטוח רוכבי אוופנועים בלתי כדאי אף חברת ביטוח לא הייתה מוכנה לבטח את הרוכבים לכן כולם ( חוץ מ 7 המופלאים ) מבוטחים בפול . מאחר שהפול מקבל עסקים "מפסידים" , בהגדרה , על חברות הביטוח לממן אותו, מדי שנה , על ידי העברת ההפרש בין הסכומים שהפול גובה לסכומים שהפול משלם. זה "הגרעון". למה אנו מצפים : שלאור תיקוני החוקים המתאימים שכבר עברו בכנסת (איזה כף לכתוב : כבר עברו ) אמור שוק ביטוח החובה לאופנועים להשתנות החל מחודש אוגוסט 2008. הסיכון הביטוחי של רוכבי אופנועים ירד , כי מעתה בתאונה מעורבת המבטחת תשלם רק רבע (ולא מחצית) מנזקי הרוכבים , ניתן יהיה לרכוש פוליסה עם השתתפות עצמית של עד 15,000 ש"ח. כל זה ייצור כדאיות בביטוח של רוכבים . הערה קטנה: בחרתי לענות לשאלה שנשאלתי כאן ולא במסר אישי מסיבות מובנות.
 
למעלה