היום חיברו אותי לאינטרנט

היום חיברו אותי לאינטרנט

בקרוב אני מקווה תהיה מנהלת חדשה, לי פשוט אין אפשרות לנהל את הפורום כפי שאתם רואים. ואני אשמח תעלו כל שאלה בקשה טענה, וגם אם לא אענה עליה במידי זה יקח מס ימים. חגית
 
למעלה