היא הופיעה אצלי הבוקר במדשאה. האם ניתן לזהות

למעלה