החלפתי כינוי

ישיהיה לבריאות...

גם אני חושב לעשות את זה ולו רק כדי שהכינוי שלי יהיה טיפה יותר מובן..
 
למעלה