החלטות מובנות שאלה

מצב
הנושא נעול.
החלטות מובנות שאלה

החלטות מובנות שאלה
בתיק בית דין לעבודה באינטרנט מצאתי בסעיף אישורי מסירת את המושגים : החלטות מובנות וגם החלטות שונות בשורה הבאה. מה פרוש המושגים האלה ומה משמעותן לגבי ? עלי לציין כי טרם נקבע מועד דיון בתביעתי. בכלל קיבלתי מכתב מבית הדין שכתב התביעה נמסר לא כדין על ידו ואני לא מבינה את הברדק שלהם. ביקשתי מהם במכתב חוזר למסור שוב את כתב התביעה לפי הכתובת המקורית שהיא כתובת העסק. האם יתכן ובעסק פשוט סרבו לקבל את כתב התביעה ביודעם שאני הולכת לתבוע אותם ואם כן מה משמעות הדבר ?
 
שלא תעלם השאלה

החלטות מובנות שאלה
בתיק בית דין לעבודה באינטרנט מצאתי בסעיף אישורי מסירת את המושגים : החלטות מובנות וגם החלטות שונות בשורה הבאה. מה פרוש המושגים האלה ומה משמעותן לגבי ? עלי לציין כי טרם נקבע מועד דיון בתביעתי. בכלל קיבלתי מכתב מבית הדין שכתב התביעה נמסר לא כדין על ידו ואני לא מבינה את הברדק שלהם. ביקשתי מהם במכתב חוזר למסור שוב את כתב התביעה לפי הכתובת המקורית שהיא כתובת העסק. האם יתכן ובעסק פשוט סרבו לקבל את כתב התביעה ביודעם שאני הולכת לתבוע אותם ואם כן מה משמעות הדבר ?
שלא תעלם השאלה
שלא תעלם לי השאלה. אולי לא התעוררתם מוקדם בבוקר לקרא ולכן אני מקפיצה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה