החזקה בנכס בארה"ב באמצעות שותפות

  • פותח הנושא אורטל פרידמן
  • פורסם בתאריך
א

אורטל פרידמן

Guest
אני מחזיקה בנכס בארה"ב במסגרת שותפת - LP.
האם בשנה בה יש לי הפסד מההחזקה בנכס אני חייבת בהגשת דוח למס הכנסה בארץ ?
 
אורטל ,
יש להבחין בין החזקה ישירה בנכס בחו"ל לבין החזקה באמצעות שותפות.
כאשר מחזקים ישירות בנכס-
כמובן שיש לדווח על ההכנסות במס, אך עצם האחזקה ישירות בנכס מחייבת בהגשת דוח רק אם שווי הנכס הוא 1,917,000 ש"ח או יותר (נכון ל 2021) .
בהחזקה דרך שותפות -
יש חובה להגיש דוח מעצם היותך שותפה ללא קשר לשווי הנכס מאחר וחבר בני אדם מוגדר בפקודת מס הכנסה כ "כל גוף ציבורי, מאוגד או מאוחד, וכל חברה, אגודת אחים, חברותה או התאחדות, בין שהן מאוגדות ובין שאינן מואגדות" ולענייננו שותפות עונה להגדרת חבר בני אדם.
בהתאם לסעיף 3(א)(6) תקנות הפטור מהגשת הדוח, הפטור מהגשת דוח לא חל על מי ש- היתה לו, לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, במועד כלשהו בשנת המס, אחד מאלה:
(א) זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, למעט בחברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה;

אם כך, עצם ההחזקה בשותפות תושבת חוץ מחייבת בהגשת דוח גם אם היה הפסד.

בהצלחה
עו"ד אבישי בן יצחק
https://www.abi-law.co.il/
 
למעלה