הוצאת דיבה בדוא"ל

shmilah

New member
הוצאת דיבה בדוא"ל

האם דוא"ל ששלחתי למספר אנשים (את כולם אני מכיר כעמיתים לעבודה) ומכיל טענות כלפי רשת שכולנו הינה זכיינים שלה יכול להחשב כהוצאת דיבה ? הרי למיטב הבנתי זכותי לדבר ולומר לכל אדם מה דעתי על צד שלישי.
 
לשון הרע בדואר אלקטרוני

אם הדברים שכתבת עלולים לבזות את מושאי המכתב, להשפילם, לפגוע במשלח ידם וכדומה, הם לשון הרע כהגדרתה בסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע. עם זאת, אם מה שכתבת הוא אמת שיש בה עניין ציבורי, או הבעת דעה בתום לב - עומדות לך ההגנות שבחוק (ראה סעיפים 14 - 16).
 
למעלה