הוצאות חשמל על טעינת רכב חשמלי

  • פותח הנושא עוד משה כהן אחד
  • פורסם בתאריך
אין התייחסות ספציפית בחוק או בתקנות בנושא.
ככל ויש באפשרותך להוכיח ולשכנע את פקיד השומה בגובה ההוצאה שהוצאה על ידך לצורך הטעינה בחניה הביתית, הוצאה זו תוכר בהתאם תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשנ"ה-1995.

עו"ד אבישי בן יצחק
https://www.abi-law.co.il/
 
למעלה