הודעה!

הודעה!

תעשו טובה, כשאתם מגיבים על איזה הודעה אל תענו לתגובה של התגובה של התגובה... כי אז, כמו בהודעות קודמות, לא מבינים את הסדר וכפי שכבר ראיתם ההודעות מגיעות לסוף והם קטנות נורא... אז אם אתם עונים תשתדלו לענות להודעה הרלוונטית או לתגובה הרלוונית אבל לא לעשות הודעה אם מליון תגובות שלא מבינים למה הם מתקשרות... יש מבין??
 
למעלה