הודעה

אשמור על זכויותיי ועל כבודי כדי שלא יגידו לי מה לעשות ואוכל לעשות מה שאני רוצה. אם ינסו לגעת בי, אהדוף את התוקף, אברח ואתלונן מיד לעובדים הסוציאליים ואולי גם למנהלי הכפר. אחזור ואדרוש שיטפלו ויענישו קשה את התוקפים כדי שיניחו לי ואחיה בשקט. אם המשטרה לא תטפל והצוות לא תטפל, אולי אצטרך להגיב באלימות בעצמי כדי להתגונן. אם תפקיד המשטרה לטפל והיא מסרבת, אאיים על השוטרים בצעקות שאפנה למפקד התחנה, אחזור ואדרוש שוב ושוב ולא ארפה.
 
למעלה