הובלת מטענים בלילה

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
הובלת מטענים בלילה

הובלת מטענים בלילה
ועדה בינמשרדית תבחן את הכדאיות הכלכלית להובלת מטענים בלילה מנכ"ל משרד התחבורה, סלמן בן ציון מינה ועדה בינמשרדית שתבחן את הכדאיות הכלכלית של הובלת מטענים באמצעות משאיות, בשעות הלילה. הובלת מטענים בשעות הלילה היא אחת מהמלצות הועדה הציבורית לבחינת ענף ההובלה בישראל ("ועדת סגיס") שהגישה לאחרונה את מסקנותיה לשר התחבורה. הועדה המליצה לעודד הובלת מטענים בשעות הלילה, במטרה לצמצם את תנועת המשאיות במשך היום. על פי מסקנות הועדה, הובלת מטענים בלילה עשויה גם להוזיל את תעריפי ההובלה ולהגדיל את הבטיחות בדרכים. "ועדת סגיס" המליצה ליצור מערכת תמריצים בענף ההובלה שתאפשר הובלת מטענים במשך כל היממה ותעודד את הלקוחות והמשתמשים בענף ההובלה להוביל מטענים בשעות הלילה. הועדה המליצה בנוסף לחייב את הגופים הממשלתיים כמו: רשות הנמלים והרכבות, מסופי הדלק ובתי הזיקוק להקדים את שעת התחלת העבודה כדי לווסת את שינוע המטענים על פני היממה. מנכ"ל משרד התחבורה ציין כי הועדה הבינמשרדית תבחן אם קיימת כדאיות כלכלית להובלת מטענים בלילה, בתנאים השונים. הועדה התבקשה לבצע מיפוי של מוצרים ותחומים, שאותם ניתן להוביל בלילה ולבצע סקר מקיף בקרב לקוחות ההובלה על נכונותם להוביל בשעות הלילה. בראש הועדה עומד מנהל אגף הכלכלה במשרד התחבורה, אבי ירושלמי וחברים בה בין השאר: היועצת המשפטית של משרד התחבורה, עו"ד מלי סיטון, מנהל אגף מטענים אבישי מיכאלי, מנהל גף קציני בטיחות, חזי יהלומי, מנכ"ל איגוד לשכות המסחר בישראל יוסי שוסטק, יו"ר איגוד המובילים גבי בן הרוש ויהודה היימן מהתאחדות התעשיינים. מקור: אבנר עובדיה, דובר משרד התחבורה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה