ההסטוריה של עיריית-חיפה...שבתי-לוי...ראש העיריה ויקיפדיה

ההסטוריה של עיריית-חיפה...שבתי-לוי...ראש העיריה ויקיפדיה

בסוף הסיכום בויקיפדיה על מי שמוצג כ"ראש העיר היהודי הראשון"....מסופר על השתייכותו לבונים-החופשיים...וכאן יש דיסוננס....כאשר הבונים החופשיים הוא ארגון סודי....איך אתה יודע...שהכת...איננה אלא...דת....והשיוך ליהדות והכינוי יהודי...מוטעה.
 
משמעות עצומה למידע הזה = אומר בזהירות.....פשע-מאורגן...

אומנם גם אפשר לכנות את זה הציונות-הסוציאליסטית
 
ויקיפדיה "גם ראש עיריית "צפת".."מייבר"....בבונים החופשיים...

וכאשר נכדתו נהרגה בפיגוע ירי בשומרון...איש לא הזכיר את זה....זה קרה ב-1998....והיא התמחתה בפרקליטות מחוז מרכז...אני זוכרת את זה....כי היא נפגעה קשה בפיגוע ונלחמה על חייה במשך חמישה ימים.... הבונים החופשיים בצפת... צפת זה פיקוד צפון....מלחמות למכביר.... החשש= חוסלה כי ידעה משהו
 
הטכניון בסין ו"הבונים החופשיים בטכניון"....בעיה לאומית...

והחשש ממניפולציות ,תדרים"...גובר...אני לא קוראת להפיל את כל האנטנות אלא מתפללת שיבוא היום והן תיפולנה לבד......למען עם ישראל
 
למעלה