ההלכה היומית ברירה בשני מיני אוכלים בשבת

ההלכה היומית ברירה בשני מיני אוכלים בשבת

סלט ירקות שמעורב בו בצל, ואינו חפץ לאכול את הבצל, לא יסיר את הבצל מהסלאט, אפילו סמוך לסעודה, היות ואינו חפץ בו נחשב הבצל לו כפסולת, ואם יסיר יחשב שבורר פסולת מתוך אוכל, אלא יקח את הירקות כדי לאכול לאלתר, וישאיר את הבצל בצלחת. אבל במקרה שסועדים אחרים כן חפצים במין שאינו חפץ כדוגמת הבצל מותר לו להוציא את הבצל ולתת להם, היות שבשבילהם נחשב הבצל לאוכל. יהי רצון שיהיו דברי תורה אלו לרפואתם והצלחתם של כלל עם ישראל במהרה. אמן ואמן המשך יום מקסים לכולם.
 
למעלה