הגשת דו"ח שנתי

בשנה שעברה הגשתי דו"ח שנתי למס הכנסה על פי טפסים שנשלחו אלי. אני רשום במע"מ כעוסק פטור
גימלאי. האם אני מחוייב להגיש דוח השנה, גם אם מס הכנסה לא פונה אלי ושולח טופס? בתודה.
 
למעלה