הגיע העת לסגור את הפורום הזה - ממילא הצוק לא היה איתן

למעלה