הגיע אדם אל רב

זימj

New member
הגיע אדם אל רב

תינה בפניו את הצרות שלו אמר לו הרב ד` יעזור שאל אותו מה יהיה עד שד` יעזור אמר לו ד` יעזור...
 

א פאר

New member
ובאותו יום נכנס אדם נוסף לאותו רב

ובכה על צרותיו `רעבע.. מאין יבא עזרי..?` אמר לו הרב `מאין! יבא עזרך!..` משומקום תצמך הישועה!
 
ובאותו יום נכנס אדם נוסף לאותו רב

אך דא עקא, התבייש השואל להציג עצמו כבעל המעשה. מה עשה? פנה לרב ואמר שחברו נתקל בשאלה כזו וכזו, וכיון שהתבייש מהרב, שלח את ידידו, השואל, לקבל תשובה ועצה. אמר לו הרב, ומדוע לא בא חברך בעצמו? היה יכול לומר בעצמו שחבירו שלח אותו...
 
למעלה