הגיגים על משיח

הגיגים על משיח

מהי המילה משיח?
בואו נשחק עימה מעט
ונראה משמעויות-
משיח הוא מ-שיח שיח=שיחה
כלומר הוא דובר (משיח)את דבר האל,

משיח הוא גם שם חי בסיכול אותיות, כלומר אנחנו עצמנו, והשם שלנו
אנחנו כל אחד הוא אור קטן הזורח ומביא את החיוב את השינוי והגרולה
וככל שנהיה בהבנת האור יותר,
יגדל האור ויתעצם עד לבוא העידן החדש
(כלומר הגאולה...)

עוד רעיון משיח
זה מ- שיח
כלומר לא העץ הקשוח החזק והאיתן אלא דווקא השיח הקטו והמתרחב
המסוגל להתכופף ולהתגמש
הוא זה שיביא את האור.

לכם יש עוד דעות, רעיונות ומחשבות בנושא?
 

פיה 61

New member
השם משיח

לקוח מהשורש מ.ש.ח
אז בימי התנך היו מושחים את האדם בשמן שהיה נכנס לתפקיד גדול וחשוב ..
 

shmoelk55

New member
המשך

יפה, משיח -מ.ש. ח -משיחת שמן -כי י- מרמז לחכמה ח -לכלי חכמה ן=50 שערי בינה
אז מש =זז כאשר יהיה גילוי של אור החכמה המשפיע (מש) לספירת הבינה I נון סופית - (גם צורתו של הנון מראה ממעלה למטה ).-זה מסביר את עניין השמן
שגם השם - שם השם נע בגילויו מחכמה לבינה - ואז זה מבחינת "אור חדש על ציון תאיר" -או כמו שאומרים בהגדה של פסח - קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה -יום הם ו ' -הספירות ולילה הוא המלכות -המכונה לילה משום כך אנחנו בגלות בחושך וציבעו שחור . ואם נשים לב -חג החנכה או גילוי אורות הבינה המתבטאים בהדלקת השמן ושום יש את ה -ח =חכמה נ=בינה כה = אור הכתר המאיר במלכות ה' האחרונה וזה מעשה בין השקיעה לצאת הכוכבים -שהוא כביכול לא יום ולא לילה .ובא להראות שעצם שקעית השמש המרמזת ליום =תפארת מגיע אור חדש ולכן בית הלל מדליקים נר הולך ומוסיף ובית שמאי הולך ופוחת כי מבחינת בית הלל טרם הגענו לאור ואילו לעתיד לבוא כשיטת בית שמאי האור כבר כאן ביום הראשון -בחינת בכור ולכן כבר ביום בראשון יש אור גדול כי הוא כבר כאן ומה שעובר זה הולך ופוחת זכר לעבר שפעם היה -כלומר לפני גילוי האור.ועם גילוי האור צבעו או התכלת -תכלית -ו מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש חור (לא שחור ) תכלת. תכלית העיקר =רקיע =שמים .
ויוצא ששני הלכות בית שמאי ובית הלל הסותרות זה את זה -אין סתירה כלל ואילו ואילו דברי אלוקים חיים .זה לפני גילוי האור וזה לאחריה .כבר אמרתי יותר מידי.
 

shmoelk55

New member
תוספת

תוספת - חי -פרושו חכמה החכמה תחיה בעליו -חכמת אדם תאיר פניו - להצהיל פנים משמן -מכאן פנים מאירות = אור =הצהלת שמן =חיים
ואם מדברים על משיח אז נאמר שקול הסוס (הוא גם נראה אבירי <לא כשהוא חולה > לעומת החמור , זה קול סוס: צוהל =צהלה - כמו שנאמר והעיר שושן צהלה ושמחה.
כי את מרדכי הרכיב המן על הסוס , ואילו את המשיח אנחנו אומרים שיבוא על חמור . האמת היא שאם כולם היו שומרי תורה ומצוות משיח היה צריך להגיע בבחינת "עשיר הרוכב על סוס - עשיר בדעת וסוס משום שהוא מרכיב את הרוכב עליו ב-4 רגלים. אולם מה שרווח כאן זה עני רוכב על חמור כלומר , עם ש"עני " בדעת קונהו (ידע שור קונהו מי בעליו -עמי לא ידע ) עני בידיעה , לכן נקראת המלכות עניה (עניה סוערה ) , דלה . רוכב על חמור מלשון חומר =אנחנו מטריאליסטים ולא רוחניים (רובנו הגדול ) אם כי רוחניות זרה ליהדות היא לא הדבר המתבקש , כי אם נראה התפתחות העולם , ראשית היה אדם עד נח גילוי מלא של ה' לנבראיו ,ואז נימסרו (כל) התורות שבעולם על ידי הנפילים הענקים , לאחר מכן בא המבול שהשאיר רק משפחה אחת כדי שהדברים יצמחו מחדש דרך אמונה ולא דרך ידיעה .
הראשון שראה והכיר בבוראו היה אברהם, אבל היה לו לאברהם ממי לילמוד מבן נח שם (והיה קשר עם אדם הראשון -=חיב הסבר ) שהיה לפני המבול אברהם היה יחידי ממנו צמחה משפחה עד שירדו יעקב ובניו למצרים ב-70 נפש במצרים. ב-כור ההיתוך נולד העם היהודי עד מתן תורה והכניסה לארץ ישראל . היום אנחנו בתהליך של להיות "אור לגויים " כלומר כמו שיש בעם ישראל כהנים שמיצגים את עם ישראל בעבודתם מול השם , לעתיד כל ישראל יהיו כמו כהנים -וידריכו את שאר אומות העולם להכיר את ה' (אבל טרם הפכנו כולנו לכהנים כאלה =עם סגולה ) שיש בכוחו בסגולי לשנות את מהות הרע שבעולם ,להשאיר את הגויים הטובים ולהשמיד את הרעים (ויש ה-מנים כאלה והיטלרים - וחמאסים וכו' -לא צריך לחוס עליהם ) ואז יאמר בלשון עתיד -ונהרו אליו המון גויים ...או יהללו כל גויים כי לעולם חסדו -אמת -עולם חסד יבנה.
 
שמואל אני חושבת אחרת לחלוטין מכך.

לדעתי המשיח רוכב על החמור כי מעצם היותו בעל הידע
הוא צנוע
אינו זקוק לרכב מפואר, תכשיטים או דברי מותרות
די לו בחמור כי מאחד העם הוא.

כי אדם עם נכסים עסוק בחומר, ופחות ברוח

לגבי אור לגויים ועם סגולה
הצבע הסגול הוא צבע האיזון, והרוחניות,
כלומר העם היהודי אשר היה בקו האמצע
תפקידו היה לאזן בין הקצוות בין הימין לשמאל, בין הנצרות לאיסלם
ולהביאם לקו האיזון לקו האמצע
אך העם היהודי איבד את האיזון והפך בעצמו לקיצוני ונחצה גם הוא לקצוות
ועל כן תפקידו לחזור לאיזון ורק כך ישמש בסבלנות ובסובלנות אור לעמים כולל אור לעצמו.
 

shmoelk55

New member
זה מה שהיהדות חושבת.

לא אמרתי שהמשיח עני -אלא אמרתי שיש חמור - אמרתי שעם ישראל הוא הוא עם "עני " בדעת (לא חוכמה ולא בינה ) דעת זה מצב המתקבל מ2 המצבים חוכמה ובינה. ידע זה לא דעת .
החמור הוא המצב הרוחני -רצון לקבל לעצמו - מגושם =גשם יורד ממעלה למטה. כמו שהסברתי חוכמה ממעלנ למטה בלי תיקון =את צמח עבדך תצמיח (משיח=מצמיח ) ממטה למעלה כמו צמח שיותא ועולה מעלה או הרוחני (אדי מים ) שעולים ממטה למעלה. הרוח הנושבת ל-4 רוחות שמים וגשם יורד לארץ ולים והארץ מצמיחה צמח ווהים מעלה אדים -כך אדם מקבל ונותן . (אחוז הנתינה לעומת הקבלה הוא חסר פרופורציה ). (וכאן לא מדובר על מי שעובד ומקבל כסף או מי שמקבל תמיכה ועזרה מהמדינה כי זה לא גוף של אדם. זה כספים של ציבור שנלקח מהם ונמסר לאחר מתוקף חוק של בני אדם.-ואל תערב כאן פוליטיקה זה לא המקום )
לגבי הסגולה =היא לא ל3 הדתות -בתחילה היה אברהם ממנו יצאו (לפני עשיית ברית המילה (קליפת הימין -ישמעאל ) אחר כך יצחק -עולה תמימה מיצחק יצאו 2 תאומים הבכור (גם ראש וגם גוף ) עשיו הוא שמאל שלא על דרך הקדושה ואיחיו יעקב (הוא הקטן ) .
מה שעשה עשיו מכר את הבכורה בעבור נזיד עדשים - במצב של עבודה ללא תיקון -מה אמר עשיו הרשע - צכר לי את בכורתך , ולמה לי חיים . בעבטדה מסוג זה "עשיו אוהב ציד " כלומר צד בפיו את אביו יצחק =מראה עצמו צדיק -אבל הוא רשע מהסיבה שהוא חכם .
יעקב הקטן הוא המאחד בין אברהם שמידתו חסד לבין יצחק שמידתו גבורה והוא כנגד התפארת - הממוצע והאיזון כפי שאת קראת לזה. מיעקב הקטן לאחר שנלחם במלאך נתוספה רומת הראש דרך תיקון ולכן הוא נקרא -ישראל =לי ראש .= ישר אל =יש לו ר .
עם ישראל הוא הכלי כ =כהנים ל- לוים י-ישראל הוא עם הסגולה -כהנים =חסד "תומיך ואוריך (מה שלבש הכהן הגדול ) לאיש חסידך , לוים -הם שמאל תפקידם היה לשיר וזה עולם הניגון , וישראל הם הממוצא . ויש בניקוד עברי סגול שלש נקודות - ויש בטעמי המקרא שלש נקודות (נקודה למעלה ושתיים למטה ) יחד הם 6 פינות או 2 משולשים הבונים מגן-דוד. -כאשר העם יתאחד וילך בדרך המתוקנת -אז הוא יהיה אור לגויים , והיה ביום ההוא יהיה נכון ... ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו.
http://www.kingdavidstory.com/he_SourceOfStarOfDavid.aspx?part=1
 

ינוקא1

New member
יש ביהדות

כל כך הרבה דעות בנושאים האלו.
מה שאתה חושב איננו יותר יהדות יותר ממה שהיא חושבת.
 

פיה 61

New member
נכון מאוד מסכימה איתך רונית


עם ישראל במקום להיות אור לגוים .
התכנס בתוכו והתבדל מעמים אחרים .
ולא הפך אור לגוים כמתוכנן ..
 

shmoelk55

New member
תשובה לשתי -קודמי

אמת יש רק אחת -70 פנים לתורה והם כבר נכתבו בבסיסם. מה71 ומעלה הם זרים ליהדות ,אבני הבניין הם היסודות אי אפשר להוסיף אבנים ,לבנים ,אריחים ??. אחרים. יש כללים איך לומדים ויש כללים לבדוק אם חידוש תורה הוא על דרך האמת הוא סתם גיבוב שטויות בעלמא.
אין דבר כזה מודרני -התורה לא משתנה אפילו לא באות אחת . פרושי התורה הם רק על סמך המישנה והתלמוד כפי שחז"ל הביאו והם דיקו בלשונם כל מילה שקולה למה היאבאה ולמה היא כך. התורה מלובשת בלבושים פשט רמז דרוש סוד . אם ביאור בפשט לא מסתדר עם הסוד הרי הפירוש אינו על דרך האמת והפרוש לא נכון.. ואין על זה ויכוח התורה זה לא הצגה או משחק שאפשר לעשות כל מה שרוצים " כחומר ביד היוצר ".
בזמן שנכנסה ההשכלה והתערבה בפרושי היהדות על פי השכל השולל קיום אלוהים או על פי השקפת הנצרות מה שנוצרו כאן זה זרמים המכנים עצמם יהדות שדורשים שיפוץ להנהגות "פרימטביות " -כך הם מכנים זאת "חשוכות " ולעשות את התורה כביכול מתאימה לרוח האנשים שחיים איש איש בתקופתו . זה נכון לגבי הלכה שצריכה להתאים את עצמה לשינויי הזמן -ולכן היא הלכה מלשון הולך ... אבל לא לגבי פרושי תורה הם מה שנתפרשו או הופרשו מה-אורה א -עולם עליון ת- עולם תחתון..
כלומר פרוש בתורה -בתחתון צריך להתאים לפרוש העליון ב-אורה (אור התורה יורד ממעלה למטה והגילוי הוא התורה שבכתב שזה סתום והתורה שבעל פה שהוא גילוי הפה על הסתום ) מעניין שאנחנו בפסח -שיש כאן פה -סח בזמן דילוג מדרגה לפסוח ?? אבל זה רק בליל הסדר בחינת -והגדת לבנך סיפור יציאת מצרים.
סיפור =ספירה מספירת הבינה המתגלת למלכות בדילוג על (פסיחה ) על ו' =6 , אבל האורות בחינת ס' (סח ) ס' =60 = 10 6X של ח' =חכמה .
הבסיס נשאר בסיס והסוד נשאר סוד הלבושים מקבלים גוונים שונים אבל לא מתקצרים ולא מוספים להם פרטי לבוש שלא היו קודם (אני מקווה שהמשל ברור ) הכותנת יכולה להיות ב-70 גוונים וצבעים והיא ללא שינוי אבל לא מוספים לזה כיסים בגדלים ומקומות שונים או כפתורים בגדלים שונים ללואות וקישוטי פרחים ותחרות ועוד תוספות ...קפלים וזנבות סרגים ומי יודע מה (אני לא איש אופנת ביגוד ) . התוספות האילה הם לא על פי הסוד לכן זה לא יהדות .
וזה הסיבה מדוע עם ישראל = י' יעקב ,יצחק /ש -שרה / ר-רחל ,רבקה / א- אברהם / ל -לאה ישראל 3 אבות 4 אמהות .לא זכינו =זך טהור =להזדכך =להזדכות =בעחי זכות = זכוכית= לא עכור - /לא זכינו להיות עם סגולה , אבל עוד חזון למועד . רצה הקב"ה לזכות = (לזכך ) את ישראל לכן הרבה להם תורה ומצוות.
ההתבדלות נובעת -כי עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. -עלינו להיות ראשית עם מאוחד "ממלכת כהנים -גוי קדוש " אחר כך להפיץ זאת בגויים , ולא טרם הזמן , מה רואים הגויים את שפלותינו , מה יש להם מזה שאנחנו רבים זה עם זה -כל ישראל חברים - מתחברים לאבינו שבשמים , יש תפילות (דרך האבות -הנמצאים בחברון =חיבור ) אל ירושלים -תלפיות -תל פיות -מקום בו כל התפילות שהתחברו ובאו מחברון לירושלים למקום הציון = ציון - ועולות מעלה מעלה . והדברים האלה נכתבו לפני אלפי שנים -אז מה לא רלוונטי בזה. למה צריך להתאים את זה לימינו ??? -משום שזה לא נוח !!!
 

פיה 61

New member
השם משיח לפי הניתוח שלי

משיח בנורמולוגיה = 7 שזהו מספר מיסטי .
האות מ הראשונה מבטאת יצירה
הצורה מ= חיבור של כוחות נמוכים ועליונים .
האות מ = מים שהם החיים עצמם והרגשות
האות מ = מיצגת רוחניות ..
השם משיח= יגיע היום והתודעות יהיו פתוחות מיסטיות
יהיה חיבור בין כוחות התחתונים והעליונים ..
הרוחניות תפרח הרגשות יתחזקו והחיים יתגשמו בשיא תפארתם ..
 

רותי 11

New member
משיח אם קוראים הפוך זה חי-שם

ולמעשה זה הרעיון שנגיע לתודעת משיח ונחיה שם?
במקום האחר עם עצמנו
 

shmoelk55

New member
עוד

אמרתי אחכמה -והיא (החכמה ) רחוקה ממני - כך אמר שלמה המלך רצתי להיות יותר חכם ,אבל החכמה עדיין רחוקה ממני (לא בקילומטרים ולא בשנות אור ) רחוקה משום שעדיין לא הצלחתי להגיע להשוואת הצורה
- חי - זה שחי לעולמי עולמים לנצח נצחים -החכמה המחיה את בעליה.
המקום האחר ששם הוא גם פה . הריחוק הוא הופכיות הצורה .
חי שם
מי שח
מח שי
מח יש
שמח י
מחיש
חמש י
חי מש
 
למעלה