האתאיזם אינו רציונלי

האתאיזם אינו רציונלי

אתאיסטים מגדירים עצמם כך:>אתאיסטים הם אנשים סקרנים, מקשנים, ספקנים, בעלי חשיבה בקורתית, ובעקר - חושבים.< לסיכום האתאיסט רואה בעצמו אדם רציונלי. אדם רציונלי - משמעו השלטת ההגיון והשכל על סברות שאינן נובעות מהשכל. הכלים שעל פיהם נותנים להיגיון ולשכל "לשלוט" נקבע ע"פ נימוקים שכליים וניתוח העובדות בשטח, ולא על–ידי הדת והאמונה. האתאיזם מאמין שהקיום אינו מצריך את קיומו של אלוהים. רובם המכריע של האתאיסטים מקבלים עליהם את תיאוריית האבולוציה כעובדה לכל דבר ועניין. תורת האבולוציה מבוססת על עקרון בסיסי אחד:>השרדותם של המתאימים ביותר. טיעון זה א"א להפריכו וא"א לאמתו,אולם אין דעה זו יכולה להחשב מדעית. מאמיני האבולוציה מציגים ראיות ממינים חיים וממאובנים, ומנתונים אלה הם גוזרים או משליכים על ההתפתחותם של בעלי החיים למשפחותיהם וכן על התפתחותם של המינים זמ"ז. - אין חולק שמאובנים קיימים אולם לא נצפה מעבר של מין X למין Y נמצא שאין לנו אלא או לקבל את האמונה האלבוציונית או לשלול. מאמיני האבולוציה טוענים שהחיים החלו מחומרים נטולי חיים (דומם). אך עובדה מדעית היא:>אין התהוות פתאומית של חומר חי או יצורים חיים מתוך חומר דומם< הוכח מעל לכל ספק כי אין יצורים חיים נוצרים אלא רק מאבותיהם הזהים להם בתכונותיהם, ואין אפשרות שמציאותו של כל יצור חי יכול להופיע מדומם אלא אך ורק מן החי. מסקנה: לעולם אין חי נוצר באופן פתאומי מחומר דומם. נמצא שמאמיני ההזייה הקולקטיבית (האבולוציה) אינם ראויים להיקרא רציונלים וזאת מכמה סיבות: 1.את הברירה הטבעית כהסבר להשרדותם של יצורים חיים מסוימים אי אפשר לאמת בראיות מדעיות מוכחות (גם K-300 של סנו
וחיידקים אנטיביוטים אינם ראייה לכך שמנגנון החיים וההשרדות פעל כך). 2.מהמאובנים א"א להסיק כי הם התפתחו זמ"ז,לא נצפה מעבר של מין למין. 3.אין ראייה ולו רמז דק שחיים נוצרים באופן ספונטני מדומם אלא להיפך. שלושת הסעיפים מראים בבירור שהאמונה האלבוציונית אינה נשענת על הוכחה אמפירית אלא על השערות וסברות. האתאיזם טוען שהעולם יכל להתהוות ללא יד מכוונת או רצון זה או אחר. עדיין לא מצינו שאקראיות יכולה ליצור מערכת הפועלת בחוקיות (חוקי הטבע). נמצא שגם טיעון האקראיות אינו מבוסס או מאומת ע"י נתונים אובייקטיבים. מסקנה:המושג אתאיזם אינו תואם את אמונת האתאיסטים,האתאיסט אינו אדם רציונלי. כעת אתם(אתאיסטים) רשאים להתחיל לקלל ולנסות להפוך את טיעוניי ללא רלוונטים בדרך של ציניות וסרקאסם ולעג אמוציונלי שכל כך מאפיין אתכם,אך זכרו דבר אחד אל תשתמשו בטיעונים רציונליים זה נוגד את אמונתכם.
 
לשולחי הקישורים למיניהם

בבקשה לתת תשובות עניניות ולא להפליץ קישורים לאתרים ממוזמביק....
 

spirit18

New member
מינקן, אל תשכח שאין להם אלהים

הם יעשו מה שבראש שלהם ולו גם בניגוד להוראותיך - "לשולחי הקישורים למיניהם..."
 

Barbos7

New member
חסרי מוסר שכמותנו

פשוט פראי אדם, שולחים קישורים לאתרים חיצוניים. boo hoo.
 

AdonAsda

New member
ההגיון הוא אינו כלי תקף לחקר היקום.

הרשה לי לצטט במלוא את הציטוט שנמצא בחתימתו של "סלפן עם תעודות מעבר". To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of Spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree. When it was first said that the sun stood still and the world turned round, the common sense of mankind declared the doctrine false; but the old saying of Vox populi, vox Dei ["the voice of the people = the voice of God "], as every philosopher knows, cannot be trusted in science. Reason tells me, that if numerous gradations from a simple and imperfect eye to one complex and perfect can be shown to exist, each grade being useful to its possessor, as is certain the case; if further, the eye ever varies and the variations be inherited, as is likewise certainly the case; and if such variations should be useful to any animal under changing conditions of life, then the difficulty of believing that a perfect and complex eye could be formed by natural selection, should not be considered as subversive of the theory."
 

sshender

New member
פרה פרה

>האתאיזם מאמין שהקיום אינו מצריך את קיומו של אלוהים< האתאיסם אינו מאמין בכך. האתאיזם פשוט שולל את קיומה של הבדיה האנושית ששמה אלוהים. האתאיסט המושכל מודע למקורות וסיבות הדת ויכול לבטל אותה במחי יד. >רובם המכריע של האתאיסטים מקבלים עליהם את תיאוריית האבולוציה כעובדה לכל דבר ועניין.< אין כל תלות בין האבולוציה לאתאיזם. מבחינת אתאיסט, גם במקרה האבסורדי שבו האבולוציה תימצא לא נכונה, עולמו לא ייחרב והוא ינסה ללמוד את אופי הבעיה ודרכים ליישבה ללא צורך ב"פקקים" על-טבעיים. ובקשר לאבולוציה - All the answers are out there. אתה מזכיר לי ילד בן חמש שלא מצליח להבין את ההסבר על הצורה הכדורית של כדורה"א על סמך ההתבוננות על העולם מחלון ביתו. זה הרי אבסורדי. יש לקוות שבניגוד אליך, הילד ההוא יגדל וילמד. לך כבר מאוחד מדי כנראה.
 

Governor

New member
>לסיכום האתאיסט רואה בעצמו אדם

רציונלי< האתאיסט אינו סובל מן הפגם הנגרם ע"י הואריאציה בגן Vmat2 שהבטוי לו הוא אמונה בהבלים >האתאיזם מאמין שהקיום אינו מצריך את קיומו של אלוהים< אין האתאיסט מאמין. האתאיסט הוא לא-מאמין. וכן, קיום אלהים לא הוכח, ואינו נחוץ להבנת המציאות >האתאיסטים מקבלים עליהם את תיאוריית האבולוציה כעובדה לכל דבר ועניין< לא. העובדה היא מגוון הצומח והחי המצויים. קימים ממצאים המעידים כי מגוון זה לא הופיע as is לפני 5766 שנים. ספסיאציה היא תהליך נצפה גם בימינו: http://www.talkorigins.org/faqs/speciation.html האבולוציה היא התאוריה המסירה מיטבית את הקים, ואת הממצאים >אולם לא נצפה מעבר של מין X למין Y< קבלת דוגמא, והכל יכולים לקראה. הנה כמה נוספות >מאמיני האבולוציה טוענים שהחיים החלו מחומרים נטולי חיים (דומם)< אבולוציה כימית אינה חלק מן האבולוציה הדארויניסטית >אך עובדה מדעית היא: אין התהוות פתאומית של חומר חי או יצורים חיים מתוך חומר דומם< לא מדובר בקפיצה פתאומית ממרק כמיכלים לאורגניזם חי, אלא בתהליך אשר אמור להראות כך: http://www.talkorigins.org/faqs/abioprob/abioprob.html >הוכח מעל לכל ספק כי אין יצורים חיים נוצרים אלא רק מאבותיהם הזהים להם בתכונותיהם, ואין אפשרות שמציאותו של כל יצור חי יכול להופיע מדומם אלא אך ורק מן החי< אין בנמצא הוכחה כזו. אם אתה מכיר אחת - אתה מוזמן להציגה >את הברירה הטבעית כהסבר להשרדותם של יצורים חיים מסוימים אי אפשר לאמת בראיות מדעיות מוכחות< את האל האיזראליטי, כהסבר להשרדותם של יצורים חיים מסוימים, אפשר לאמת בראיות מדעיות מוכחות עוד פחות מכך >האתאיזם טוען שהעולם יכל להתהוות ללא יד מכוונת או רצון זה או אחר. עדיין לא מצינו שאקראיות יכולה ליצור מערכת הפועלת בחוקיות< הטבע אמפירי. אין חוקים לטבע. החוקים הם משהו שאנו נסחנו. חוקי הטבע הבסיסיים ביותר, חוקי השמור למיניהם, נובעים מהעדר תכונות כלשהן, מסימטריות בסיסיות: http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Nothing/TableofLaws.html >כעת אתם(אתאיסטים) רשאים להתחיל לקלל< קללות הן דרך הפעולה שלכם, ברגע שאנו מוציאים אתכם מדעתכם בהפרכותינו (אגב, איך נתן להוציא אדם ממה שאין לו?) ______________________________________________________________
 

Governor

New member
טל"ח: במקום "התאוריה המסירה מיטבית"

צ"ל "התאוריה המסבירה מיטבית"...
 
תשובה

<האתאיסט אינו סובל מן הפגם הנגרם ע"י הואריאציה בגן Vmat2 שהבטוי לו הוא אמונה בהבלים> לא קשור לדיון,פסיכולוגיה בגרוש שמטרתה לעורר לעג כלפי הכותב וממילא להפוך את טיעונו ללא רלוונטי. >קימים ממצאים המעידים כי מגוון זה לא הופיע as is לפני 5766 שנים< לא טענתי ואפי' לא רמזתי שהעולם נברא לפני X שנים לפיכך אין זה רלוונטי לדיון,נמצא שעיקר מרכולתך היא ציניות ולעג לא יותר מזה . >לא מדובר בקפיצה פתאומית ממרק כמיכלים לאורגניזם חי, אלא בתהליך < "הרוצה לשקר ירחיק עדותו",השערה אודות תהליך של מיליוני או מיליארדי שנים שאינו ניתן לאימות כלל בכלים מדעיים אינו כלום,ובכלל אני טוען בחיטים ואתה עונה לי בשעורים,הצגתי עובדה:אין בנמצא היווצרות של חיים מדומם. >אולם לא נצפה מעבר של מין X למין Y< >קבלת דוגמא, והכל יכולים לקראה. הנה כמה נוספות...< אין הוכחה כזו איני צריך להוכיח שאין. אילו היה בידך הוכחה על מעבר בין מינים לא היית זורק קישור או אתר,היית מציין את שם בע"ח שם החוקר ומגבה את ההוכחה בתמונות. זריקת קישור באוויר מוכיחה שאין לך מה למכור, בדיוק כפי שאני הסברתי את הטיעונים שהעלתי ללא זריקת קישורים עם מגילות לאינסוף,כך ראוי שגם אתה תנהג. >את האל האיזראליטי, כהסבר להשרדותם של יצורים חיים מסוימים, אפשר לאמת בראיות מדעיות מוכחות עוד פחות מכך< שוב אתה מתפזר ומעלה טענות שאין להם כל הקשר לדיון,אינך מסוגל להתרכז בנידון מבלי לברוח ולזרוק משפטים שמטרתם להפוך את הכותב ללא רלוונטי מבלי להתייחס לגוף הטיעון שהצגתי? > אין חוקים לטבע. החוקים הם משהו שאנו נסחנו< אנו מבחינים במשהו עקבי,ובמשהו שהוא אינו עקבי ולכן כל אירוע עקבי שלא נמצאו בו סטיות או אי סדירות נק' חוק טבע.
 

Governor

New member
Horace ידידי,

>לא קשור לדיון,פסיכולוגיה בגרוש שמטרתה לעורר לעג כלפי הכותב וממילא להפוך את טיעונו ללא רלוונטי< מדובר בממצא מחקרי, לפיו אצל הלוקים בנטיה לקבלת אמונות הבלים ומיסטיקה, תוך נטישת אמות מדה של ספקנות, מקשנות, חקרנות, חשיבה בקורתית, מצויה גרסה מיוחדת של הגן Vmat2. אפשר להתעלם מן הממצא, אולם הוא לא יעלם: http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=16378 >לא טענתי ואפי' לא רמזתי שהעולם נברא לפני X שנים לפיכך אין זה רלוונטי לדיון,נמצא שעיקר מרכולתך היא ציניות ולעג לא יותר מזה< האבולוציה היא עובדה נצפית, ואדם אינטליגנטי אינו נוהג להכחיש עובדה נצפית. המחלוקת היא לכל היותר על האפן בו התהווה המצב הנצפה. חשוב להדגיש כי הדעה בה אתה מצדד היא בריאה, as is, לפני 5766 שנים, של כל מגוון הצומח והחי הנצפה היום. ספסיאציה היא תהליך נצפה גם בימינו: http://www.talkorigins.org/faqs/faq-speciation.html http://www.talkorigins.org/faqs/speciation.html האבולוציה היא התאוריה המסירה מיטבית את הקים, ואת הממצאים >"הרוצה לשקר ירחיק עדותו",השערה אודות תהליך של מיליוני או מיליארדי שנים שאינו ניתן לאימות כלל בכלים מדעיים אינו כלום,ובכלל אני טוען בחיטים ואתה עונה לי בשעורים,הצגתי עובדה:אין בנמצא היווצרות של חיים מדומם< כנראה שזו הסבה שאתה משקר. אף ביולוג של אבולוציה אינו טוען כי המעבר ממרק כמיכלים לאורגניזם חי התרחש בקפיצה אחת. זאת טוענים אתם. אתה שם טענה מגוחכת בפי ביולוגים, ואחר כך סותר אותה בתרועה. אולם אין זו טענת הביולוגים. ס"ה סתרת טענה של עצמך, לא שלהם. הביולוגים טוענים כי המעבר התרחש באפן המתואר כאן: http://www.talkorigins.org/faqs/abioprob/abioprob.html >אילו היה בידך הוכחה על מעבר בין מינים לא היית זורק קישור או אתר,היית מציין את שם בע"ח שם החוקר ומגבה את ההוכחה בתמונות< יש. הנה, קרא: http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?forum=570&msgid=80161887 http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/ >שוב אתה מתפזר ומעלה טענות שאין להם כל הקשר לדיון,אינך מסוגל להתרכז בנידון מבלי לברוח ולזרוק משפטים שמטרתם להפוך את הכותב ללא רלוונטי מבלי להתייחס לגוף הטיעון שהצגתי?< אני רואה שאינך יכול להתוכח בלי לנוס לכיוונים שונים, ולנסות לשבש תוך קפיצה מנושא לנושא. האל האיזראליטי, כהסבר להשרדותם של יצורים חיים מסוימים, אינו בר-אימות בראיות מדעיות כלשהן כלל, מכיוון שטרם נצפה מחוץ לגוילי המיתולוגיה האיזראליטית, ולא קים נסוי, או מבחן, ואפילו תאורטיים, ולו במחשבה בלבד, היכולים להוכיח שהוא מצוי גם מחוץ לתבן אשר בין שתי אזניך >אנו מבחינים במשהו עקבי,ובמשהו שהוא אינו עקבי ולכן כל אירוע עקבי שלא נמצאו בו סטיות או אי סדירות נק' חוק טבע< לא. הטבע הוא נתון. אנו צופים בו, עורכים נסויים, ומנסים לזהות סדירות, עקביות, מתכונתיות, ולו ברמה הסטטיסטית, ומשזהינו דברים כאלה - מנסים להציע להם הסברים (תאוריות). חוקי הטבע הם שלנו. אנו נסחנו אותם, ולעתים אנו טועים. חוק הוא תכתיב, רגולציה, של החברה את התנהגות הפרט, באפן המשתדל לאזן בין טובת החברה לבין חפש הפרט. על הפרת חוק צפויה תגובה בסנקציה. אף אחד אינו יכול להכתיב לטבע מה לעשות. אתה רק יכול לנסות ולהסביר מה מתרחש. חוקי הטבע הם כעגלה הרתומה לסוס שהוא הטבע. לא יעלה על הדעת לרתום העגלה לפני הסוס ככלל אתם סובלים מכשל המוכר בשם Affirming the Consequent: http://www.intrepidsoftware.com/fallacy/affirm.php http://www.fallacyfiles.org/afthecon.html כשל זה מתבטא בתחושה כי קיום הנגרם היא הוכחה לקיום הגורם. דוגמא נפוצה: לו היה לעולם מסדר, היינו רואים עולם מסודר (נניח) . אנו רואים עולם מסודר, לכן לעולם יש מסדר חוקי הטבע הבסיסיים ביותר, חוקי השמור למיניהם, נובעים מהעדר תכונות כלשהן, מסימטריות בסיסיות: http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Nothing/TableofLaws.html במצב שבו אין צרך ליחס למרחב תכונה ספאטיאלית או כיוונית מיוחדת - לא נדרש כהסבר קיומה של הזיה מסדירה ______________________________________________________________
 
סחה על הסגנון

קודם כל זורקים בליל של "עובדות" אחר כך נוטעים ספק בסיבות ויכולת .של כל מגיב אפשרי. לא מאמין באמונה עצמה,לא כצורך ולא כסיבה.לכן גם תעקל, ה-לא תואם שלך,בכלל לא לעניין.
 

sheketz

New member
אענה על החלק של האבולוציה

1. השרדותם של המתאימים ביותר. טיעון זה א"א להפריכו וא"א לאמתו,אולם אין דעה זו יכולה להחשב מדעית. בודאי שאפשר לבדוק טיעון זה, למשל תראה שרק חלק מן הצאצאים שורדים. עכשיו תבדוק האם זהו עניין של מזל ממוזל בלבד או ההשרדות קשורה איכשהו גם לתכונות המולדות... 2. אין חולק שמאובנים קיימים אולם לא נצפה מעבר של מין X למין Y נמצא שאין לנו אלא או לקבל את האמונה האלבוציונית או לשלול. זה כבר נטען והופרך על ידי גוברנור
3. אמיני האבולוציה טוענים שהחיים החלו מחומרים נטולי חיים (דומם). אך עובדה מדעית היא:>אין התהוות פתאומית של חומר חי או יצורים חיים מתוך חומר דומם< הוכח מעל לכל ספק כי אין יצורים חיים נוצרים אלא רק מאבותיהם הזהים להם בתכונותיהם הכוונה כמובן לסברות כמו שסברו חז"ל שכינים נוצרות מתוך עיפוש. אולם אפשר לדבר על תהליך הדרגתי (לא פתאומי) בו נוצרו חיים
יש הרבה תיאוריות בנושא ויש גם כמה ניסויים מפורסמים כמו לשמל הניסוי של אויגן בו נוצרו מולקולות המשכפלות את עצמן מחומר דומם. מולקולות אלו אינן עדיין חי אבל הן בהחלט צעד קטן נוסף בדרך ליצירת חיים מדומם. וכמובן אי אפשר בלי לציין את אי הדיוק בדברים שנטענו: האבות (והאמהות איך שכחת?) אינם זהים בתכונותיהם זה לזה ובודאי לא לצאצאים שלהם. הם לכל היותר דומים. 4. עדיין לא מצינו שאקראיות יכולה ליצור מערכת הפועלת בחוקיות (חוקי הטבע). נמצא שגם טיעון האקראיות אינו מבוסס או מאומת ע"י נתונים אובייקטיבים. קודם כל הטענה אינה נכונה על פניה, חוק המספרים הגדולים יכול ליצור חוקיות משל עצמה. לא זו שזהו עניין מתמטי אלא תורת התרמודינמיקה של הפיזיקה מוסברת על ידי האקראיות ונגזרותיה, ועדיין לא אמרתי שום דבר על תורת הקוונטים. ועדיין יהיו כאלו שיגידו שהעולם אינו נוהג באקראיות לפי טבעו והאקראיות הנציפית נובעת מחוסר ידיעתינו את העולם, אבל כאן יש כבר תופעה הפוכה בה אנשים מאמינים בדטרמיניזם מבלי שתהיה להם אסמכתה לכך פרט לאמונה שלהם.
 
הטיעון הדתי

חצי ממנו גידוף, החצי השני ליטוף. אם אומרים לך כופר, אוכל שרצים, זה גידוף, אם אומרים כול ישראל ערבים. תעשה אצלנו שבת , זה חיבוק, חיבוק של דב אמנם, אבל חיבוק, אין רציו בעניין הזה. מה שכן יש זה רציונלזציה, אחרי שמאמצים השקפת עולם דתית, שאין בה שום הכרח לוגי, וגם אם היה ואין, זאת לא דרך חקירה, לאמץ השקפה ואחכ לסדר את כול העובדות הניצפות סביבה. זאת דת אתה אדם דתי ואל תהרוס את הטיעון שכול כולו רגשי ופונה אל הרגש. תודה על תשומת הלב.
 
למעלה