האמנם ימים יפים יותר?

האמנם ימים יפים יותר?

פעם מפכ"ל המשטרה היה משהו אחר, ישר דרך, צנוע, ציוני, מסור לעמו ולמולדתו האזינו לשירתו של המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל, יחזקאל סהר-סחרוב. האמנם ימים יפים יותר? יחזקאל סהר (סחרוב) (1907 - 1998), המפכ"ל הראשון של משטרת ישראל. יחזקאל סהר נולד בירושלים בשנת 1907. בין השנים 1936 - 1940 שימש כמזכירו של חיים ויצמן. בין השנים 1941 - 1946 שירת בצבא הבריטי כמפקד פלוגת תובלה בדרגת מיג'ור. לאחר שהשתחרר מהצבא הבריטי עבד בסוכנות היהודית, במחלקה המדינית עד שנת 1947, כאשר זאב שרף הטיל עליו לתכנן את הקמת משטרת ישראל העתידית. בתאריך 26 במרץ 1948 הטיל עליו דוד בן-גוריון להקים את המשטרה בפועל וביום 14 במאי 1948 מונה להיות המפקח הכללי הראשון של משטרת ישראל. הוא החזיק בתפקיד זה עד שנת 1958. במהלך משפט הדיבה, שהגיש עמוס בן-גוריון נגד שורת המתנדבים, העיד סהר מטעמו של עמוס בן-גוריון ועדות זו בוקרה קשות על ידי בית המשפט ובערעור שהוגש לבית המשפט העליון קבע האחרון שסהר מסר עדות שקר. מאוחר יותר הועמד לדין על כך, הורשע וקיבל חנינה. לאחר עזיבת המשטרה, מונה סהר כשגריר ישראל באוסטריה, תפקיד שהחזיק בו עד שנת 1960. השחיתות בצמרת המשטרה היתה באותם ימים רחוקים גדולה לא פחות, אולם החיפוי עליה והסתרת האמת היו קשים יותר.
 
למעלה