האם קיצבת

להבנתי הקצבה מוענקת ל-2 הצדדים במידה ואינם

מתגוררים יחדיו וזאת בתנאי שהוכרה כידועה בציבור ראי הסברים לזכויות הקטין או הידועה בציבור אלמנה אלמנה היא מי שהייתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו, שחיה עמו תחת קורת גג אחת עד לפטירתו, והיא עונה על אחד התנאים האלה: היא הייתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו עד לפטירתו, שנה אחת לפחות (או חצי שנה, אם הייתה בת 55 ומעלה כאשר נפטר). היא ילדה לנפטר ילד. ידוע/ה בציבור ידועים בציבור מוגדרים בחוק הביטוח הלאומי כנשואים, לכן אלמן/נה, אם אתם חיים ביחד תחת קורת גג אחת עם בן/בת זוג ללא קשר פורמאלי, עליכם לדווח מיד על חייכם המשותפים לביטוח הלאומי. אי דיווח עלול לגרום ליצירת חובוח שיהיה עליכם להחזיר. יתום/ה יתום הוא ילדו של הנפטר בשעת פטירתו (גם ילד חורג, ילד מאומץ או נכד, שהנפטר בלבד הוא שפרנס אותו, חוץ מנער ונערה שנישאו), אם מתקיים בו אחד התנאים האלה: לא מלאו לו 18 שנים. לא מלאו לו 20 שנים, והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על-יסודי או לומד להשלמת בחינות בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי. לא מלאו לו 20 שנים, והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל (קד"ץ/ טר"ץ - מסגרות שהוכרו לעניין זה). לא מלאו לו 21 שנה והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות. לא מלאו לו 22 שנים, והוא משרת שירות סדיר בצה"ל (תקופת הזכאות היא ל-36 חודשים). לא מלאו לו 22 שנים, והוא משרת שירות לאומי בהתנדבות (במסגרות שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי). לא מלאו לו 22 שנים, והוא לומד בעתודה ושירותו הצבאי נדחה עקב לימודיו. ללא הגבלת גיל - לחייל בשירות סדיר ששירת בהתנדבות למטרה ציבורית שנה אחת לפני גיל 21 ושירותו הצבאי נדחה עקב שנת ההתנדבות. תקופת הזכאות היא 36 חודשים בשירות סדיר. מיום 1.3.99 זכאים לגמלה ילדים שהניחה אשה נשואה, שלא עבדה מחוץ למשק ביתה (עקרת בית). שאירים - דמי מחיה לילדים ילד, שעקב פטירת הורהו משולמת קצבת שאירים או קצבת שאירים מיוחדת, זכאי לדמי מחיה, אם עיקר זמנו מוקדש ללימודים על-יסודיים או להכשרה מקצועית. דמי המחיה בעבור ילדים ישולמו בתנאי שסיימו 8 שנות לימוד חובה, והחזקתם אינה על חשבון המדינה. נוסף על התנאים האלה, קיים מבחן הכנסות. אלמן/ה זכאים לקבל דמי מחיה בעבור ילדיהם, גם אם לא משולמת תוספת קצבה בעבורם. שיעור דמי המחיה לחודש לילדים שמשולמת להוריהם קצבת שאירים ותוספת בעדם - 506 ש"ח (החל ב- 01.01.2009) . שיעור דמי המחיה לחודש לילדים שלא משולמת להוריהם קצבת שאירים - 700 ש"ח (החל ב- 01.01.2009) . המוסד לביטוח לאומי שולח לפני פתיחת שנת הלימודים טופס תביעה לדמי מחיה למשפחת הנפטר. יש למלא את הטופס, לצרף אליו אישור על הכנסות ואישור מבית הספר על לימודי הילד, ולשלוח אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, אל מחלקת זקנה ושאירים. על שאר הזכויות תוכלי לקרוא בקישור שאירים.בהצלחה.
 
למעלה